Jaarverslag Ombudsman Pensioenen: Klachtenprocedure zwaar onder de maat

De Ombudsman Pensioenen, Henriëtte de Lange, heeft op 20 april 2021 het Jaarverslag 2020 gepubliceerd. De belangrijkste conclusie is dat de klachtenprocedure bij pensioenuitvoerders veel te wensen overlaat.

In 2020 werden 781 vragen of klachten in behandeling genomen. Dat waren er bijna 200 minder dan in 2019 (980). Een daling van ruim 20%.

Daaronder waren veel klachten of vragen die nog niet door de pensioenuitvoerder in behandeling waren genomen, omdat de klachtenprocedure onbekend was.

Dat is een zeer kwalijke zaak, temeer daar in het Jaarverslag van 2018 al een dringend beroep op pensioenuitvoerders was gedaan hun klachtenafhandeling te verbeteren.

Ondanks de aanbevelingen in om elke uiting van ongenoegen als klacht te beschouwen en de klachtenprocedure duidelijk zichtbaar op de website te plaatsen is het pijnlijk te moeten constateren dat er weliswaar pensioenuitvoerders zijn die het goed doen, maar dat dit voor een grote groep pensioenfondsen en verzekeraars niet geldt.

Voor deelnemers moet duidelijk zijn hoe ze een klacht moeten kunnen indienen. Het is onbestaanbaar dat er vragen en/of klachten zijn die nog niet door de pensioenuitvoerder in behandeling zijn genomen, omdat de klachtenprocedure onbekend is.

De Ombudsman komt daarom met een praktische aanbeveling:

“Zorg dat in het slot van elke derde mail/brief, over hetzelfde onderwerp een link zit naar de interne klachtenprocedure. Eerder kan natuurlijk ook.”

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 29 april 2021

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie