Kabinet wil regels arbeidsongeschiktheid aanscherpen

Het kabinet wil de criteria voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanscherpen. In de toekomst komen naar schatting 9% minder mensen dan nu in aanmerking voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Dat blijkt uit antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op Kamervragen. Ook vallen er straks nog eens 4% meer mensen onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, aldus Koolmees. Dat kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van hun uitkering. In de Kamerbrief toegang WIA uitkering van 14 februari 2018 gaat de minister verder in op het voorstel in het Regeerakkoord dat het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WIA aanpast. Daarin schrijft hij het volgende: Uit een steekproef onder 170 personen die arbeidskundig volledig arbeidsongeschikt (WGA 80-100) zijn dat 9% van hen minder dan 35% arbeidsongeschikt zou zijn bij aanpassing van het criterium op de wijze zoals dat in het Regeerakkoord staat. Dat betekent dat zij niet in aanmerking zouden komen voor een WIA uitkering. 

De exacte uitwerking van de aanscherping van het arbeidsongeschiktheidscriterium ligt echter nog niet vast. Het kabinet wil over de concrete uitwerking van de voorstellen op het complexe dossier van ziekte en  arbeidsongeschiktheid in gesprek met sociale partners en veldpartijen. De minister verwacht in het voorjaar verder te kunnen informeren over de uitwerking van de voorstellen in het Regeerakkoord op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Verdiencapaciteit

De hoogte van de uitkering voor mensen die gedeeltelijk worden afgekeurd, wordt afhankelijk van het feit of ze voor hun resterende ‘verdiencapaciteit’ wel of geen werk vinden. Minister Koolmees schat in dat straks jaarlijks 1.300 mensen die nu nog volledig arbeidsongeschikt worden verklaard, niet meer in aanmerking komen voor een WIA uitkering. Men heeft geen recht op een WIA uitkering als er straks al één functie is die de zieke of lichamelijk beperkte kan doen, zoals servicemedewerker bij een fietsenstalling of op een callcenter. Nu geldt dat iemand als arbeidsongeschikt wordt aangemerkt als hij maar twee van de drie functies kan uitoefenen. De wijziging geldt alleen voor nieuwe gevallen.

Meerdere categorieën in WIA

Er zijn nu meerdere categorieën in de WIA. Mensen kunnen voor 35 tot 80 procent worden afgekeurd, of voor 80 tot 100 procent. Het kabinet wil dat wijzigen in 35 tot 99 procent. Daardoor vallen straks meer mensen onder de regels voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten.

Informatie

 • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie