Kamerbrief inzake waardeoverdracht naar een APF

Staatssecretaris heeft de Kamer geinformeerd over de gang van zaken bij een collectieve waardeoverdracht naar een APF. Indien er sprake is van een overdracht vanuit een andere uitvoerder, bijvoorbeeld een verzekeraar, dan moeten alle deelnemers individueel instemmen. Doen zij dat niet, dan blijvende opgebouwde aanspraken achter (artikel 83 Pensioenwet)

Als de oude uitvoerder, dat zal normaliter een pensioenfonds zijn, dan is artikel 84 van toepassing en kan een individuele werknemer niet weigeren, immers de oude uitvoerder wordt opgeheven.

Dit wordt voldoende 'bewaakt' door a. het bestuur van de oude uitvoerder, deze moet immers alle belangen evenwichtig behartigen, b. de 'counter vailing-power partijen bij een pensioenfonds, zoals het verantwoordings- of belanghebbendenorgaan, de OR en ook het intern toezicht. Daarnaast houdt als derde partij DNB een oogje in het zeil.

Al met al is een overgang naar een APF met voldoende waarborgen omkleedt. Zelfs als er sprake is van een 'verplichte' overgang van individuele rechten, bijvoorbeeld naast de collectieve basisregeling, bij de ouder uitvoerder. Dat mede afhankelijk van de mogelijkheden van het APF deze individuele rechten gecombineerd kunnen worden met 'basisrechten' is dan all in the game. Ook daarbij mag vertrouw worden om de juiste afwegingen van alle berokken partijen.

Zie verder volledige brief zoals bijgevoegd.

Informatie

 • Verzekeringstechniek, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 14 september 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie