Kamervragen bijbetalen bij waardeoverdracht pensioen ex-werknemers

Vorige week publiceerde Nationaal Pensioenweblog een alarmerend artikel over bijbetalingsverplichtingen voor werkgever bij waardeoverdracht van ex-werknemers. Werkgevers kunnen worden geconfronteerd met grote financiële gevolgen als ex-werknemers alsnog besluiten hun pensioen over te dragen naar een nieuwe werkgever. Dat kan zelfs gaan om werknemers die al jaren uit dienst zijn! Inmiddels heeft Pieter Omtzigt, Tweede Kamer lid voor het CDA aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal vragen gesteld waarin ook deze problematiek aan de orde wordt gesteld.

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over bijbetalingsverplichting van werkgevers bij waardeoverdracht van een pensioen. (ingezonden 4 mei 2011)

1. Hoe moet in uw antwoorden op eerdere vragen 1) de discrepantie worden geïnterpreteerd tussen enerzijds uw antwoord 2 dat pensioenaanspraken altijd gefinancierd dienen te zijn en anderzijds uw antwoord 3 dat de bijbetaling in geval van uitgaande waardeoverdrachten hier los van staan? Moet hieruit afgeleid worden dat naar uw mening uitgaande waardeoverdrachten een uitzondering vormen op de affinancieringsplicht?

2. Hoe moet de garantie in uw antwoord 3 worden geïnterpreteerd als de oude werkgever niet meer bestaat, waardoor bijbetalingskosten in geval van waardeoverdracht niet kunnen worden verhaald en er dus juist geen sprake is van de garantie dat bij overdracht pensioenaanspraken zijn afgefinancierd?

3. Wat gebeurt er in dat geval: is waardeoverdracht mogelijk en wie neemt het verschil voor zijn rekening: de nieuwe werkgever, de werknemer of de pensioenverzekeraar?

4. Hoe moeten werkgevers anno 2011 afspraken met (vertrekkende!) werknemers, om bijbetalingskosten te voorkomen, vormgeven aangezien de door u gemelde afspraken (zie uw antwoord 4 van 29 november 2011 op eerdere vragen 2) toezien op inkomende waardeoverdrachten van indiensttredende werknemers terwijl de bijbetaling anno 2011 juist toeziet op bijbetaling voor uitdiensttredende werknemers.

5. Hoe verhouden zich uw antwoorden 5 en 6 (en uw opmerking tijdens het algemeen overleg pensioenen in april 2011) tot uw antwoord 3 en 4 van 29 november 2011, waarin is toegezegd dat uiterlijk in het 1e kwartaal van 2011 de Kamer zal worden geïnformeerd hoe schrijnende betalingskwesties kunnen worden weggenomen of beperkt?

6. Deelt u de mening zoals verwoord in het pensioenweblog: ‘Bijbetalen bij waardeoverdracht pensioen ex-werknemers’ 3) dat “ Op deze manier worden de reserves van verzekeraars up-todate gehouden. Verzekeringsmaatschappijen hebben dus wel degelijk een financieel belang bij het in stand houden van dit, inmiddels achterhaalde, systeem”?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 1888
2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 645
3) http://www.pensioenweblog.nl/bijbetalen-bij-waardeoverdracht-pensioen-exwerknemers

De minister heeft nog niet geantwoord. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen en zullen dit vervolgen zodra de antwoorden van de minister bekend zijn.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 4 mei 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas