Kamervragen over omzeilen provisieverbod

Dit bericht betreft een signalering inzake de publicatie van een set beantwoorde kamervragen.

De Brief

In zijn brief van 23 september 2021 (kenmerk 2021-0000188938) heeft minister van Financiën Hoekstra een negental kamervragen beantwoord over het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten.

In antwoord op een van de kamervragen heeft de minister geantwoord dat hij ervan op de hoogte is dat er voor lijfrenterekeningen mogelijkheden zijn om bepaalde kosten die zien op beleggingsdienstverlening aan het lijfrentetegoed (geldsaldo) te onttrekken.

De Belastingdienst heeft op 5 maart 2020 een handreiking gepubliceerd waarin antwoord wordt gegeven op de vraag welke kosten van beleggingsdiensten ten laste van het lijfrentetegoed mogen worden gebracht. Het gaat om de handreiking van 14 februari 2020.

In de handreiking is ook opgenomen welke kosten niet ten laste van het lijfrentetegoed mogen worden gebracht. Het gaat daarbij om de kosten voor een financieel advies of kosten voor nazorg- of serviceabonnementen.

Voor lijfrenteverzekeringen geldt dat vergelijkbare kosten ten laste kunnen worden gebracht van de lijfrentebeleggingsverzekering. Er is derhalve voor wat betreft het in de vraagstelling aangehaalde punt (Wat vindt u ervan dat producten – lijfrenterekening en lijfrenteverzekering - die qua toepassing voor de consument en qua distributiesysteem identiek en dus en substituut van elkaar zijn - voor wat betreft de mogelijkheid om en vergoeding te mogen onttrekken – fiscaal ongelijk worden behandeld?) geen sprake van een ongelijke fiscale behandeling tussen lijfrentebeleggingsrekeningen en lijfrentebeleggingsverzekeringen.

Informatie

  • Lijfrente
  • Zaterdag 25 september 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas