Kamervragen voortijdig beëindigen Anw-hiaatverzekeringen beantwoord

Naar aanleiding van een uitzending van Radar over Anw-hiaatverzekeringen (9 september 2019) zijn diverse Kamervragen gesteld aan minister Koolmees van SZW en minister Hoekstra van Financiën.  Op 22 november jl. zijn deze vragen beantwoord.

In de bewuste uitzending kwam naar voren dat ABN AMRO Levensverzekering uitkeringen op grond van een Anw-hiaatverzekering stopte op het moment dat de begunstigde 65 jaar wordt, terwijl in de verzekeringsvoorwaarden stond dat de uitkering duurt tot het bereiken van de AOW-leeftijd of 67 levensjaren.

 

Minister Koolmees geeft aan niet bekend te zijn met kenmerken en bepalingen van individuele pensioenregelingen en dat hij daarom ook geen zicht heeft of genoemde situatie zich al dan niet heeft voorgedaan bij andere pensioenuitvoerders. Wel is hij van mening dat alle pensioenuitvoerders zich moeten houden aan de geldende bepalingen. Hij verwacht dan ook dat uitvoerders van een Anw-hiaatverzekering de begunstigde duidelijk en correct informeert over een kortere looptijd dan verwacht bij het aangaan van de verzekering, bijvoorbeeld als gevolg van de gestegen AOW-leeftijd.

 

Pensioenuitvoerders kunnen hiervoor gebruik maken van Pensioen1-2-3, het jaarlijkse UPO en het Pensioenregister (mijnpensioenoverzicht.nl). Deelnemers of partners moeten erop kunnen vertrouwen dat ze ook krijgen waarop zij volgens de bepalingen in hun pensioenregelingen recht hebben. “De uitvoerder moet die bepalingen naleven naar de letter en naar de geest van die bepalingen. De informatie over deze dekking moet telkens correct zijn."

 

De minister roept de uitvoerders op "na te gaan of de deelnemers en begunstigden van hun Anw-hiaatverzekeringen kunnen weten en begrijpen hoe lang hun uitkering loopt of zal lopen en om zo nodig daar nogmaals op te wijzen".

 

Tot slot geeft de minister aan dat hij geen signalen heeft ontvangen dat in het Pensioenregister de AOW-leeftijd niet juist zou zijn weergegeven en geeft tevens aan: “De SVB hoeft dus niet de effecten te tonen van een mogelijke verhoging van de AOW-leeftijd. Die effecten toont zij pas nadat AOW-leeftijd is verhoogd. Overigens is op mijnpensioenoverzicht.nl wel een tool beschikbaar om te berekenen wat de vermoedelijke AOW-leeftijd zal worden van de deelnemer die inlogt.”

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Civiel, Pensioencommunicatie
  • Woensdag 27 november 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas