Kan een DGA de van groepsvennootschappen overgenomen leningen afwaarderen?

De Hoge Raad heeft op 20 november 2020 uitspraak gedaan of een DGA onzakelijk heeft gehandeld wanneer vorderingen van verschillende groepsvennootschappen op een andere groepsvennootschap worden omgezet in een vordering op de DGA.

Belanghebbende is DGA van een bv, die alle aandelen in de D-Groep bezit. F BV is onderdeel van de D-Groep. Verschillende vennootschappen van de D-groep lenen van belanghebbende en lenen dat deels door aan F BV. Deze leningen aan F BV zijn in 2012 omgezet in een vordering van belanghebbende op F BV. In 2013 is F BV failliet verklaard.

Belanghebbende heeft in zijn aangifte inkomstenbelasting 2012 zijn vordering op F BV volledig afgeboekt als resultaat uit overige werkzaamheden. De inspecteur is het niet eens met deze afboeking, omdat er sprake is van een onzakelijke lening. Hof Den Haag oordeelt dat sprake is van debiteursvervanging, omdat F BV geen schuldenaar meer is van de vennootschappen van de D-groep, maar van belanghebbende. Hierbij heeft belanghebbende onzakelijk gehandeld.

De Hoge Raad oordeelt dat het hof had moeten beoordelen of het afwaarderingsverlies ziet op de afwaardering van de vorderingen die belanghebbende had op de andere groepsvennootschappen. Als een vordering op een andere groepsvennootschap ten tijde van de ‘debiteursvervanging’ onvolwaardig was, kan niet worden gezegd dat de oorzaak van het vermogensverlies een onzakelijk handelen is bij de omzetting van deze vordering op F BV. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.

Informatie

  • Fiscaal: Wet IB
  • Dinsdag 24 november 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas