Kan een niet-erkend kind een bloedverwant in de zin van de Successiewet zijn?  

Een kind erft van zijn biologische vader, terwijl hij een andere juridische vader heeft. In geschil is of het kind bij de bepaling van de verschuldigde erfbelasting recht heeft op de kindvrijstelling en op toepassing van tariefgroep I. Rechtbank Gelderland definieert voor het antwoord op deze vraag het in artikel 2 lid 3 onderdeel i AWR opgenomen begrip ‘bloedverwant’.

De biologische vader van belanghebbende overlijdt in 2017. Belanghebbende is niet door hem als kind erkend (artikel 1:203 BW). Hij is wel als kind erkend door de echtgenoot van zijn moeder, die daarmee zijn juridische vader is. Belanghebbende is bij testament tot een van de erfgenamen van zijn biologische vader (erflater) benoemd. De verkrijging van belanghebbende bedraagt € 503.932. De inspecteur legt een aanslag erfbelasting op naar het derdentarief en past de vrijstelling voor overige verkrijgers toe.

Volgens belanghebbende is tariefgroep I en de vrijstelling voor kinderen van toepassing zijn, omdat erflater zijn biologische vader is. Belanghebbende stelt dat hij een bloedverwant in de zin van de AWR is gebleven van erflater.

Volgens de inspecteur is biologische verwantschap in dit geval echter onvoldoende om als kind van de erflater te worden aangemerkt. De Successiewet sluit aan bij het civiele recht, op grond waarvan belanghebbende een kind is van de echtgenoot van zijn moeder.

Rechtbank Gelderland overweegt dat artikel 2 lid 3 onderdeel i AWR het begrip kind definieert als eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De rechtbank overweegt vervolgens dat voor de definitie van dit begrip moet worden teruggevallen op het BW, omdat de fiscale wetgever geen afwijkende definitie heeft gegeven van het begrip bloedverwant. 

Hoewel het BW geen definitie geeft van het begrip bloedverwant, volgt volgens de rechtbank uit het systeem van de wet dat dit begrip moet worden gezien als de formele familierechtelijke band tussen personen. Een aanwijzing daarvoor is te vinden in artikel 1:3 lid 1 BW, waarin een erkenning, een gerechtelijke vaststelling van het vaderschap of een adoptie worden gelijkgesteld met een geboorte als het gaat om de vaststelling van de graad van bloedverwantschap tussen personen. Op grond van artikel 1:197 BW staan een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar. Afgezien van een geboorte binnen of na een huwelijk of geregistreerd partnerschap, is op grond van artikel 1:199 BW vader van een kind de man die het kind heeft erkend, wiens vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of die het kind heeft geadopteerd.

Nu vaststaat dat erflater ten tijde van de geboorte van belanghebbende niet met de moeder van belanghebbende was gehuwd, erflater belanghebbende niet heeft erkend, het vaderschap van erflater niet gerechtelijk is vastgesteld en erflater belanghebbende niet heeft geadopteerd, heeft dit tot gevolg dat belanghebbende juridisch gezien niet als kind van erflater kan worden aangemerkt. Dit betekent, dat er geen familierechtelijke betrekking bestaat tussen erflater en belanghebbende, ook al is er biologische verwantschap tussen hen beiden.

Naar Nederlands recht (artikel 1:199 BW) is belanghebbende dus geen kind van erflater. De door de inspecteur opgelegde aanslag erfbelasting is dan ook juist.

Meer weten?
Wil je meer weten over de situatie bij overlijden en kinderen, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Overlijden. In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je over de situatie bij overlijden mede aan de hand van DIA Life Event Advisering.

Wil je nog meer verdieping op het gebied van kinderen en wettelijke erfrecht en testamenten, dan kun je ook inschrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass - Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?. Deze Masterclass staat in het teken van ‘Schenken, Overlijden & Testamenten’.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Successiewet
  • Maandag 12 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas