Kennen deelnemersprofiel steeds belangrijker

De discussie over een nieuw pensioenstelsel wordt al snel ingewikkeld, door vraagstukken over solidariteit, flexibilisering van de arbeidsmarkt, indexatiezekerheid en onzekerheid over de hoogte van het pensioeninkomen. Deze onderwerpen zijn ook ingewikkeld. De vraag of pensioeninkomen op de pensioendatum hoog genoeg is in relatie tot het inkomen dat men gewend is in actieve dienst of nog relevanter het uitgavenpatroon dat men gewend is, wordt in deze context niet vaak genoemd. Ook de vragen hoe lang pensioen moet worden uitgekeerd (levenslang) en hoeveel premie deelnemers voor hun pensioen over hebben, komen nauwelijks aan de orde.

Wij vermoeden dat één van de oorzaken dat wij deze vragen moeilijk beantwoord krijgen, is dat wij de (ex-)deelnemers (werkenden, gepensioneerden en slapers) eigenlijk niet goed genoeg kennen. Hierdoor lijkt de pensioendiscussie meer een abstracte arbeidsvoorwaardelijke discussie  te worden met de focus op een ingewikkelde financieringscomponent.

Het hebben van relevante kennis over onze belanghebbenden zou belangrijke voordelen kunnen bieden als wij onze deelnemers goed kennen en begrijpen dan:

 • dan zou pensioen - zelfs zonder individueel maatwerk - beter passend gemaakt kunnen worden; en
 • zouden wij ervoor kunnen zorgen dat we de meest passende financiering kunnen kiezen (in termen van risico, uitkeringsduur en reservering).

Het verkrijgen van kennis over onze pensioenbelanghebbenden kan op verschillende manieren worden bewerkstelligd. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • de pensioenbelanghebbenden de juiste vragen te stellen op het juiste kennisniveau - ingeschat door data (zoals salarisniveau en functie) te hanteren die wel aanwezig is - en in begrijpelijke taal;
 • kennis van onze pensioenbelanghebbenden te combineren met externe data om meer inzicht te krijgen en de behoeftes beter te begrijpen.

Een aardig voorbeeld is de correlatie die er bestaat tussen genoten opleiding en levensverwachting van deelnemers. Zo publiceert het CBS regelmatig dat de levensverwachting van een Nederlandse man met een hoogst genoten opleiding op academisch of HBO-niveau veel hoger is dan van een man die maximaal een basisschoolopleiding heeft genoten. Milliman heeft berekend dat de resterende levensverachting op 68 jaar meer dan twee 2 jaar verschilt voor deze twee groepen.

In de praktijk blijkt dat deze gegevens over de genoten opleiding van individuele deelnemers vaak niet beschikbaar zijn bij pensioenfondsen. Als deze informatie in de nabije toekomst ook per deelnemer adequaat wordt verzameld en opgeslagen dan kunnen aanvullende analyses op deze gegevens worden uitgevoerd. Dit draagt bij aan de noodzakelijke kennis over en inzicht in de behoeftes van onze pensioenbelanghebbenden. Daardoor kan niet alleen de verwachte duur van de uitkering beter worden bepaald, maar door deze data te combineren met andere beschikbare data kan er ook beter een inschatting worden gemaakt van de inkomensbehoefte van het individu. Het combineren van data en het analyseren van verbanden tussen de data kan daarbij het inzicht nog meer vergroten. Het maakt bijvoorbeeld een groot verschil of een deelnemer aan een pensioenregeling een fysiek zwaar beroep uitoefent, of juist een fysiek licht beroep, of hij in een eigen huis woont of van reizen houdt, of juist graag leest of een gezonde levensstijl op na houdt of juist het tegenovergestelde.

Het verzamelen van kennis over onze deelnemers en het analyseren van reeds beschikbare kennis of informatie (Big Data) zou ervoor kunnen zorgen dat wij betere pensioenregelingen ontwerpen en dat financiering daarvan op de meest passende wijze plaatsvindt.

Laten wij hier vandaag mee beginnen. Meer kennis en inzicht in het deelnemersprofiel draagt ertoe bij dat de werkgever en de uitvoerder beter 'aantoonbaar in control' komen van hun pensioentoezeggingen respectievelijk -voorziening en hun HRM-beleid.

 

Rajish Sagoenie

Gert Maarsen

Informatie

 • Toekomstvoorzieningen, De gewone werknemer, Leidraden, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 21 september 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie