KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 13 - 16

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

Pensioenakkoord

Risicodeling in de Wet Toekomst Pensioenen
Bekijken wij de uitkeringsovereenkomst in het huidige pensioenstelsel bij pensioenfondsen, dan kunnen we constateren dat alle risico’s uniform voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden verwerkt via één collectieve dekkingsgraad per pensioenfonds. Onder het nieuwe pensioenstelsel komt daar verandering in. Door middel van het gericht en in vergelijkbare mate, verwerken van financiële en biometrische (levensverwachting) schokken worden risico’s eerlijker en transparanter, waardoor de kans op pech- en gelukgeneraties wordt verkleind. Op welke wijze met deze risico’s rekening wordt gehouden is onderwerp van deze beschouwing.

Estate Planning

Ondanks levenstestament toch instelling van een bewind?
Een moeder verzoekt om onderbewindstelling, ondanks dat zij een levenstestament heeft laten opmaken, waarin zij een algemene volmacht heeft verleend aan haar dochter om haar vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. De kantonrechter stelt het bewind in en benoemt een bewindvoerder, niet zijnde de dochter. De dochter verzoekt Hof Den Bosch de beschikking van de kantonrechter te vernietigen.

Pensioenakkoord

Doelstelling en wettelijk kader nieuwe pensioenstelsel
De doelstelling van het nieuwe pensioenstelsel, die gebaseerd is op het Pensioenakkoord en het daaraan ten grondslag liggende SER-advies, is drieledig:

 1. Het eerder bieden van perspectief op een koopkrachtig pensioen
 2. Het realiseren van een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel
 3. Het bieden van een betere aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt

In dit tweede artikel over het nieuwe pensioenstelsel wordt op deze doelstellingen en de maatregelen op basis waarvan men die doelstellingen wil bereiken nader ingegaan.

Collectief Pensioen

Eindelijk is het zover! Wetsvoorstel toekomst pensioenen naar Tweede Kamer
Het heeft lang geduurd, maar eindelijk is het dan zover, het langverwachte wetsvoorstel van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 30 maart 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is het resultaat van het medio 2019 gesloten Pensioenakkoord tussen de regering en de sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). Nadat de beginselen van dit pensioenakkoord in een Conceptwetsvoorstel waren opgenomen, dat ter consultatie aan de openbaarheid werd gepresenteerd, bleef het lang tijd stil. Meer dan een jaar na de sluitingsdatum van de consultatie (12 februari 2021) is er nu eindelijk een concreet wetsvoorstel voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, dat op 1 januari 2023 in werking zal treden. Na vier jaar moet het nieuwe pensioenstelsel volledig geïmplementeerd zijn. Eigenlijk had de Wet toekomst pensioenen al op 1 januari van dit jaar in moeten gaan, maar de ingangsdatum is met een jaar uitgesteld.

Echtscheiding

Toepassing arrest Boon/Van Loon bijna 40 jaar na scheiding
Tot de invoering van de Wet pensioenverevening bij scheiding (WVPS) op 1 mei 1995, was er geen wettelijke regeling voor de verdeling van pensioenen bij echtscheiding. De enige houvast was de uitspraak van de Hoge Raad van 27 november 1981 in het arrest Boon/Van Loon. Voor die datum (27-11-1981) werden pensioenen bij echtscheiding slechts bij hoge uitzondering verdeeld. Op 15 maart 2022 heeft het Gerechtshof Amsterdam een uitspraak gedaan, welke op 21 maart 2022 is gepubliceerd over de toepassing van het arrest Boon/Van Loon.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de
KennisHub! Eén all-in abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, fiscaal georiënteerd, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, Actualiteiten Sessions, Praktische workshops, Casuïstiek, Vaknieuws en PE-artikelen voor een naadloze aansluiting met jouw praktijk. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

 • Algemeen
 • Dinsdag 26 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas