KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 15 - 18

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

Pensioenakkoord

Fiscale kader nieuwe pensioenstelsel
Gezien het feit dat onder het nieuwe pensioenstelsel nog uitsluitend de premieovereenkomst wordt gefaciliteerd, op basis van een leeftijdsonafhankelijke (flat rate) premie, moet het fiscale kader voor pensioenen worden gewijzigd. Daarbij geldt als uitgangspunt dat voor alle pensioenregelingen hetzelfde fiscale kader van toepassing is, dat is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) en de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). In deze beschouwing wordt op dit nieuwe fiscale kader nader ingegaan.

Arbeidsongeschiktheid

Uitkering invaliditeitspensioen ineens belast?
Belanghebbende X is arbeidsongeschikt. Het pensioenfonds stelt in 2018 vast dat hij voor de jaren 2001 tot en met 2018 recht had op een invaliditeitspensioen. Het invaliditeitspensioen wordt in 2018 volledig uitbetaald en belast. Met de wijze van belastingheffing is X het echter niet eens. Hij stelt het deel van het pensioen dat betrekking heeft op de jaren 2001 tot en met 2017 onterecht in de aanslag IB/PVV 2018 is betrokken. Hij beroept zich op artikel 13a, lid 2, Wet op de loonbelasting 1964. De inspecteur is het hier niet mee eens. Hof Den Bosch geeft uitsluitsel.

Pensioenakkoord

Risicodeling in de Wet Toekomst Pensioenen
Bekijken wij de uitkeringsovereenkomst in het huidige pensioenstelsel bij pensioenfondsen, dan kunnen we constateren dat alle risico’s uniform voor alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden worden verwerkt via één collectieve dekkingsgraad per pensioenfonds. Onder het nieuwe pensioenstelsel komt daar verandering in. Door middel van het gericht en in vergelijkbare mate, verwerken van financiële en biometrische (levensverwachting) schokken worden risico’s eerlijker en transparanter, waardoor de kans op pech- en gelukgeneraties wordt verkleind. Op welke wijze met deze risico’s rekening wordt gehouden is onderwerp van deze beschouwing.

Estate Planning

Ondanks levenstestament toch instelling van een bewind?
Een moeder verzoekt om onderbewindstelling, ondanks dat zij een levenstestament heeft laten opmaken, waarin zij een algemene volmacht heeft verleend aan haar dochter om haar vermogensrechtelijke en andere zakelijke belangen te behartigen. De kantonrechter stelt het bewind in en benoemt een bewindvoerder, niet zijnde de dochter. De dochter verzoekt Hof Den Bosch de beschikking van de kantonrechter te vernietigen.

Pensioenakkoord

Doelstelling en wettelijk kader nieuwe pensioenstelsel
De doelstelling van het nieuwe pensioenstelsel, die gebaseerd is op het Pensioenakkoord en het daaraan ten grondslag liggende SER-advies, is drieledig:

 1. Het eerder bieden van perspectief op een koopkrachtig pensioen
 2. Het realiseren van een transparanter en meer persoonlijk pensioenstelsel
 3. Het bieden van een betere aansluiting bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt

In dit tweede artikel over het nieuwe pensioenstelsel wordt op deze doelstellingen en de maatregelen op basis waarvan men die doelstellingen wil bereiken nader ingegaan.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de KennisHub! Eén all-in abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, fiscaal georiënteerd, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, Actualiteiten Sessions, Praktische workshops, Casuïstiek, Vaknieuws en PE-artikelen voor een naadloze aansluiting met jouw praktijk. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

 • Algemeen
 • Dinsdag 10 mei 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas