KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 19 - 22

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

Overlijden

Kan een niet-erkend kind een kind en afstammeling in de zin van de Successiewet zijn?
Een kind erft van zijn biologische vader, terwijl hij een andere juridische vader heeft. De inspecteur legt een aanslag erfbelasting op naar het derdentarief en past de vrijstelling voor overige verkrijgers toe. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt of het kind recht heeft op de kindvrijstelling en de toepassing van tariefgroep I.

Pensioenakkoord

Nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel
Het nabestaandenpensioen was oorspronkelijk gebaseerd op een zogenaamde kostwinnerssamenleving, met de man als kostwinner van het gezin, en kwam tot uiting in het weduwen- en wezenpensioenen.

In de loop der jaren is de samenleving veranderd. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is verleden tijd. Daarmee kwam ook een einde aan de kostwinnerssamenleving. Steeds meer vrouwen hebben de weg naar de arbeidsmarkt gevonden. Er is steeds vaker sprake van tweeverdieners en van andere samenlevingsvormen dan alleen het huwelijk. Het wegvallen van één van beide inkomens kan een enorme impact hebben op de financiële situatie van het huishouden. Dit maakt dat er meer en meer behoefte is ontstaan aan uniformering van het partnerbegrip en standaardisatie van het nabestaandenpensioen, zodat dit adequater en begrijpelijker wordt en de risico’s voor nabestaanden worden verkleind. Hoe dit in het nieuwe pensioenstel ligt besloten, is onderwerp van deze beschouwing over het nabestaandenpensioen in het nieuwe pensioenstelsel.

Huwelijk en Echtscheiding

Is een stamrechtverzekering verknocht?
Een echtpaar gaat scheiden. Zij kunnen het niet eens worden over de verdeling van een stamrechtverzekering die op naam van de man staat. Volgens de man is deze stamrechtverzekering aan hem verknocht. Hof Amsterdam beslist over de verdeling.

Lijfrente

Afkoopsom geschonken oude regime-lijfrente volledig belast
Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft kort geleden uitspraak gedaan in een zaak waarbij de belastingheffing over de afkoopsom van een oud regime-lijfrente in geschil was. Meer specifiek was in geschil of het expiratiekapitaal van een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule dat als ‘premie’ werd ingebracht in een zogenoemde voortzettingslijfrente bij de latere afkoop in mindering kon worden gebracht op de ontvangen afkoopsom. In de zaak speelde het volgende.

Woningen en Panden

Is opbrengst uit gedeeltelijke verhuur van eigen woning belast?
Een vrouw verhuurt in een jaar een aantal keer haar gehele woning of een deel van haar woning. Zij stelt dat alleen de huuropbrengsten uit de verhuur van de gehele woning belastbaar zijn. Hof Amsterdam oordeelt of het arrest van de Hoge Raad van 18 september 2020 van toepassing is.

Lijfrente

Lijfrente(wijzigingen) in het Pensioenakkoord 2019
Stap voor stap wordt invulling gegeven aan de uitwerking van het Pensioenakkoord van 5 juni 2019. Sinds het bereiken van dat principeakkoord inzake de vernieuwing van het pensioenstelsel heeft al menig wetsvoorstel het levenslicht gezien. Enkele wetsvoorstellen hebben inmiddels al kracht van wet gekregen, andere voorstellen hebben het tot op heden nog ‘slechts’ tot een wetsvoorstel geschopt. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de (voorgestelde) wijzigingen op het specifieke deelterrein van lijfrenten.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de
KennisHub! Eén all-in abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, fiscaal georiënteerd, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, Actualiteiten Sessies, Praktische workshops, Casuïstiek, Vaknieuws en PE-artikelen voor een naadloze aansluiting met jouw praktijk. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

  • Algemeen
  • Dinsdag 7 juni 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas