KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 3 - 6

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

DGA Pensioen en ODV

Procureur-Generaal behandelt (motiverings)klachten afstorting PEB
Het gaat in deze zaak om de afstorting van een deel van het in eigen beheer opgebouwde pensioen in het kader van echtscheiding. Volgens de rechtbank zou de ex-man op grond van de redelijkheid en de billijkheid niet tot afstorting verplicht kunnen worden. Het hof oordeelt in hoger beroep dat ex-man onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er onvoldoende kapitaal in de BV aanwezig is en er ook geen middelen kunnen worden vrijgemaakt of elders verkregen, zodat afstorting niets in de weg staat. Het woord is aan de Hoge Raad, die zich met name moet uitspreken over verschillende (motiverings)klachten. Op 24 december 2021 kwam de Procureur-Generaal (P-G)bij de Hoge Raad der Nederlanden met zijn standpunt dat op 27 januari 2022 is gepubliceerd.

Lijfrente

Lijfrentepremies in mindering op ZVW inkomen?
De Hoge Raad oordeelde op 23 november 2018 (HR BNB 2019/72) dat ondernemers hun aftrekbare lijfrentepremies op de grondslag van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw) in mindering mogen brengen. Tenminste, als deze lijfrente premies betaald worden uit de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Inmiddels is de Zvw hierop aangepast in artikel 43 lid 2 van deze wet. Thans ligt een zaak voor bij de Hoge Raad waarin wordt gesteld dat als deze lijfrentepremies in mindering mogen worden gebracht, ook een rechtstreeks uit stakingswinst betaalde lijfrentekoopsom daarop in mindering moet komen. Een stakingslijfrente voorziet immers precies zoals een FOR-lijfrente in de oude dag van de ondernemer.

De vraag die voorligt bij de Hoge Raad is of het onderscheid dat hier gemaakt wordt in strijd is  met het EVRM-discriminatieverbod. Advocaat-Generaal Wattel heeft op 8 oktober 2021 (gepubliceerd 14 december 2021) zijn conclusie hieromtrent gegeven.

Bedrijfsoverdracht en -opvolging

Bedrijfsoverdracht IB-ondernemer: verkoop van de onderneming
Elke IB-ondernemer krijgt vroeg of laat te maken met bedrijfsoverdracht. Hierbij worden de IB-ondernemer en de onderneming geconfronteerd met een groot aantal vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard. Een bedrijfsoverdracht kan op veel verschillende manieren vorm worden gegeven. In dit artikel wordt ingegaan op de fiscale aspecten en gevolgen van het overdragen (verkopen) van een IB-onderneming tegen een zakelijke prijs. De schenking van de IB-onderneming (overdracht tegen een niet-zakelijke prijs) en de overdracht door overlijden van de IB-ondernemer zullen niet in dit artikel worden behandeld.

Dit artikel is gebaseerd op de wetgeving en de tarieven geldend per 1 januari 2022.

DGA Pensioen en ODV

Gebruik van de meest recente overlevingstafel
Net als u zitten wij in de decembermaand met smart te wachten op allerlei sociale en fiscale cijfers. Daartoe rekenen we ook de nieuwe overlevingstafels (periodetafels GBM en GBV) die het Actuarieel Genootschap (AG) jaarlijks publiceert. Meestal vindt die publicatie ruim op tijd plaats, zodat voor de berekening van de verplichtingen op 31-12 gebruik gemaakt kan worden van die nieuwe periodetafels. Zodra publicatie door het AG heeft plaatsgevonden, worden die grondslagen herleid tot overlevings- en sterftekansen die in onze software worden verwerkt. Even dreigde het mis te gaan, omdat het AG aangaf niet te kunnen garanderen dat publicatie vóór de jaarwisseling 2021/2022 zou plaatsvinden. De opluchting was dan ook groot toen op 16 december 2021 de periodetafels GBM/GBV 2015 – 2020 werden gepubliceerd, zodat deze voor de balanswaardering per 31-12-2021 gebruikt konden worden. Maar stel nu dat de publicatie na de jaarwisseling had plaatsgevonden? Die vraag hebben we het voorgelegd aan het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP).

Estate Planning – Bedrijfsopvolging

In hoeverre zijn BOR-advieskosten volgens de Belastingdienst aftrekbaar?
Naar aanleiding van een WOB-verzoek heeft de staatssecretaris op 8 januari 2022 documenten openbaar gemaakt over hoe de Belastingdienst de aftrekbaarheid van advieskosten in het kader van de toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (BOR-advieskosten) beoordeeld.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de KennisHub! Eén abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Sessions, Masterclasses, Praktijkgerichte workshops, Casuïstiek en Vaktechnische- en PE artikelen voor een naadloze aansluiting. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

  • Algemeen
  • Dinsdag 15 februari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas