KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 50 - 1

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

DGA Pensioen en ODV

Overdracht PEB zonder voorwaardelijke indexatie: prijsgeven?
Is een voorwaardelijk recht op (na-)indexatie een aanspraak ingevolge een pensioenregeling in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel c Wet LB 1964? Zo ja, is dit recht dan prijsgegeven als bedoeld in artikel 19b, lid 1 onderdeel c Wet LB 1964 (tekst 2016) bij overdracht aan een ander eigenbeheerlichaam wanneer in de overdrachtswaarde geen rekening is gehouden met de voorwaardelijke (na-)indexatie? Over deze twee vragen heeft de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad zijn standpunt gegeven in een geschil tussen X BV en de staatssecretaris van Financiën.

Bedrijfsopvolging

Is koopsom onmiddellijk na de overdracht van aanmerkelijkbelangaandelen kwijtgescholden?
Een vader verkoopt aandelen in zijn holding-bv aan zijn zoon en doet een beroep op de faciliteit van artikel 4.17c Wet IB 2001. Hij stelt, dat hij de koopsom van de aandelen onmiddellijk na de overdracht van de aandelen heeft kwijtgescholden. Hof Arnhem-Leeuwarden beoordeelt of de vader deze kwijtschelding aannemelijk maakt.

Erfrecht

Vergroot de kwijtschelding van een overnamesom de legitimaire massa?
Een vader heeft zijn maatschapsaandeel aan een van zijn drie zonen overgedragen en de overnamesom vervolgens kwijtgescholden. Na zijn overlijden krijgen de zonen discussie over de hoogte van de legitieme portie. Hof Arnhem-Leeuwraden oordeelt of de kwijtschelding van de overnamesom een schenking is en daarmee de legitimaire massa vergroot.

Collectief Pensioen

Verduidelijking omvang RVU-drempelvrijstelling
Sinds 1 januari 2021 heeft een versoepeling van de Regeling voor Vervoegde Uittreding (RVU) plaatsgevonden door middel van de introductie van een zogenaamde RVU-drempelvrijstelling. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 30 november jl. een nieuw V&A (V&A 21-006) gepubliceerd over het vaststellen van het aantal maanden dat meetelt voor de RVU-drempelvrijstelling.

Lijfrente

Opgewekt vertrouwen door mededelingen belastingdienst
Het komt regelmatig voor dat mondelinge en/of schriftelijke mededelingen van pensioenuitvoerders, de belastingdienst of andere instanties (achteraf) onjuist blijken te zijn. Van fouten in het Uniform Pensioen Overzicht (UPO), die leidden tot langdurige uitbetaling van pensioenuitkeringen, is bekend dat belanghebbenden hieraan rechten kunnen ontlenen. Dat is niet zo voor de hand liggend als die mededelingen afkomstig zijn van de belastingdienst. Dat dit tot verrassende resultaten kan leiden blijkt uit onderstaande vergelijkbare uitspraken tot aan de Hoge Raad.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de KennisHub! Eén abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, Praktijkgerichte workshops, Casuïstiek, Vaktechnische- en PE artikelen voor een naadloze aansluiting. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

  • Algemeen
  • Maandag 10 januari 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas