KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 6 - 9

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

Ondernemingen

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel moet een aanmerkelijkbelanghouder in box 2 belasting betalen voor zover hij meer dan € 500.000 leent van zijn vennootschap. Hierdoor wil het kabinet het bovenmatig lenen door een aanmerkelijkbelanghouder van de eigen vennootschap ontmoedigen. In het coalitieakkoord 2021-2025 van 15 december 2021 is aangegeven dat het bedrag van € 500.000 wordt verhoogd naar € 700.000.

Lijfrente

Verzamelbesluit lijfrenten in de winstsfeer gewijzigd
Op 25 januari 2022 is het gewijzigde Besluit Lijfrenten in de winstsfeer van 17 december 2021 gepubliceerd. Het nieuwe besluit vervangt het besluit van 3 juni 2014. De wijzigingen richten zich met name op onderdeel 9.3 en volgende. Het betreft de wijziging van stamrechten bedongen en afgetrokken in verband met de stakingswinst en de FOR vóór 1992. Wat houden die wijzigingen nu concreet in?

DGA Pensioen en ODV

Pensioengelden onttrokken aan Pensioen BV. Onrechtmatig handelen?
Man en vrouw zijn gescheiden. De ex-echtgenote heeft volgens het echtscheidingsconvenant recht op de helft van het ouderdomspensioen en overbruggingspensioen. Deze pensioenen zijn ondergebracht in een pensioen BV. Deze pensioen BV heeft op enig moment niet voldoende liquide middelen meer om het pensioen uit te keren. Wat nu? Rechtbank Limburg oordeelt.

Lijfrente

Lijfrentepremies in minder op ZVW inkomen? Part 2
Pensioenpremies worden in mindering gebracht op de grondslag van de Zorgverzekeringswet (hierna: Zvw). De Hoge Raad oordeelde op 23 november 2018 (HR BNB 2019/72) dat ondernemers ook hun aftrekbare lijfrentepremies op de grondslag van de Zvw in mindering mogen brengen voor zover ze zijn betaald uit de Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Inmiddels is de Zvw hierop aangepast in artikel 43 lid 2 van deze wet.

In een recente zaak bij de Hoge Raad wordt gesteld dat als deze lijfrentepremies in mindering mogen worden gebracht, ook een rechtstreeks uit stakingswinst betaalde lijfrentekoopsom daarop in mindering moet komen. Een stakingslijfrente voorziet immers precies zoals een FOR-lijfrente in de oude dag van de ondernemer.

DGA Pensioen en ODV

Procureur-Generaal behandelt (motiverings)klachten afstorting PEB
Het gaat in deze zaak om de afstorting van een deel van het in eigen beheer opgebouwde pensioen in het kader van echtscheiding. Volgens de rechtbank zou de ex-man op grond van de redelijkheid en de billijkheid niet tot afstorting verplicht kunnen worden. Het hof oordeelt in hoger beroep dat ex-man onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er onvoldoende kapitaal in de BV aanwezig is en er ook geen middelen kunnen worden vrijgemaakt of elders verkregen, zodat afstorting niets in de weg staat. Het woord is aan de Hoge Raad, die zich met name moet uitspreken over verschillende (motiverings)klachten. Op 24 december 2021 kwam de Procureur-Generaal (P-G)bij de Hoge Raad der Nederlanden met zijn standpunt dat op 27 januari 2022 is gepubliceerd.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de KennisHub! Eén abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, Praktijkgerichte workshops, Casuïstiek, Vaktechnische- en PE artikelen voor een naadloze aansluiting. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

  • Algemeen
  • Dinsdag 8 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas