KennisHub: Meest Gelezen - Weeknummers 9 - 12

Nog geen tijd gehad om alles te lezen? Geen probleem! Elke week zetten we de best gelezen artikelen van de laatste maand voor je op een rij. Veel leesplezier!

Collectief Pensioen

“Interpretatie” AFM zet pensioendeelnemers in de kou
Volgens het Verbond Financiële BeroepsOrganisaties (VFBO) zet de Autoriteit Financiële Markten (AFM) pensioendeelnemers in de kou, zo blijkt uit de publicatie van 10 maart jl. De VFBO verwijst daarin naar de “Interpretatie informeren en adviseren”, die de AFM medio december 2021 publiceerde.          

Arbeidsongeschiktheid

AOV uitkeringen belast?
Belanghebbende X ontvangt AOV uitkeringen. Deze uitkeringen houden verband met arbeidsongeschiktheid die is ontstaan tijdens de uitoefening van zijn dienstbetrekking. X oordeelt derhalve dat sprake dient te zijn van onbelaste vergoedingen van immateriële schade en van verlies aan arbeidskracht. De inspecteur is echter van mening dat de uitkeringen tot het belastbare inkomen uit werk en woning behoren. Eerst de Rechtbank, dan het Hof en nu ook de Hoge Raad spreken zich over deze zaak uit.

DGA Pensioen en ODV

Terugbetaling aandelenkapitaal en afkoop pensioen
Al sinds 1 juli 2017 is het opbouwen van pensioen in eigen beheer niet langer mogelijk. Toch spelen er nog vele discussies tussen DGA’s en de belastingdienst rondom pensioenverplichtingen in eigen beheer. Deze hebben vaak te maken met het feit dat er te weinig middelen aanwezig zijn. Afhankelijk van de casus stelt de belastingdienst zich dan veelal op het standpunt dat sprake is van het afkopen dan wel prijsgeven van pensioen. Aan de hand van een recente praktijkcasus die diende voor het Hof Arnhem-Leeuwarden zal ik in dit artikel ingaan op deze materie.

Overlijden

Komt legataris in aanmerking voor de werknemersvrijstelling in de Successiewet?
De werknemersvrijstelling in de Successiewet betekent een vrijstelling van erfbelasting voor het bedrag of goed dat een werknemer van de erflater erft of gelegateerd krijgt. Rechtbank Den Haag heeft geoordeeld of een legataris die gedurende een periode van vijftien jaar huishoudelijke werkzaamheden voor een oude alleenstaande man heeft gedaan in aanmerking komt voor deze vrijstelling.

Ondernemingen

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’
Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel ‘Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de Invorderingswet 1990 ter bestrijding van belastinguitstel en -afstel als gevolg van excessief lenen bij een eigen vennootschap (Wet excessief lenen bij eigen vennootschap)’ ingediend bij de Tweede Kamer.

Volgens het wetsvoorstel moet een aanmerkelijkbelanghouder in box 2 belasting betalen voor zover hij meer dan € 500.000 leent van zijn vennootschap. Hierdoor wil het kabinet het bovenmatig lenen door een aanmerkelijkbelanghouder van de eigen vennootschap ontmoedigen. In het coalitieakkoord 2021-2025 van 15 december 2021 is aangegeven dat het bedrag van € 500.000 wordt verhoogd naar € 700.000.

Dagelijks op de hoogte blijven van het laatste nieuws?
Dat kan met de KennisHub! Eén all-in abonnement voor al je kennis en vaardigheid op het gebied van Pensioen & Life Event Advisering. Praktijkgericht, boordevol actualiteiten, volledig online en dus waar en wanneer je maar wilt. Mix & Match tussen inspirerende Masterclasses, actualiteiten Sessions, praktische workshops, Casuïstiek, Vaknieuws en PE-artikelen voor een naadloze aansluiting met jouw praktijk. Uiteraard inclusief PE. 

Informatie

  • Algemeen
  • Dinsdag 29 maart 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas