Kifid 2019-015: Bank heeft zich schuldig gemaakt aan overkreditering

Het Kifid heeft op 6 mei 2019 uitspraak gedaan of een bank zich schuldig heeft gemaakt aan overkreditering.

Belanghebbende en zijn toenmalige vriendin hebben voor de financiering van hun gezamenlijke woning een hypothecaire geldlening afgesloten. Na het verbreken van de relatie is belanghebbende in de woning blijven wonen. Belanghebbende heeft vervolgens een nieuwe hypotheek afgesloten.

 

Belanghebbende klaagt dat sprake is van overkreditering, omdat de hypotheekschuld gelijk is aan ongeveer 8,6 maal het bruto jaarsalaris. Belanghebbende verlangt in verband met de overkreditering een vergoeding van € 150.000 voor de rente die de bank hem over het te veel verstrekte krediet in rekening heeft gebracht en nog zal brengen.

 

Het Kifid oordeelt dat de bank zich niet heeft gehouden aan de eigen acceptatienormen wat betreft de toetsrente. Er is een voorzienbaar reëel risico dat na afloop van de rentevast-periode de rentelasten aanmerkelijk zouden stijgen en (ruim) buiten de woonquote zouden vallen. De bank had belanghebbende uitdrukkelijk hierop moeten wijzen en hem hiervoor moeten waarschuwen.

 

De bank moet de schade vergoeden die belanghebbende heeft geleden doordat de bank haar zorgplicht jegens hem heeft geschonden. De omvang van de schade moet worden vastgesteld door een vergelijking te maken tussen de feitelijke situatie waarin belanghebbende zich bevindt na de kredietverlening en de hypothetische situatie waarin geen overkreditering zou hebben plaatsgevonden.

Informatie

  • Financieren, Recht: Overig
  • Maandag 6 mei 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas