Kifid 2019-212: Bank heeft ten onrechte niet gewezen op voortzetting SEW na overlijden

In april 2012 heeft belanghebbende samen met zijn echtgenote een hypothecaire geldlening overgesloten bij een bank. Onderdeel van de hypotheek is een spaarrekening eigen woning (SEW).

Op 20 oktober 2012 is de echtgenote overleden. De bank heeft vervolgens de helft van het in de SEW opgebouwde kapitaal afgelost op de hypothecaire geldlening.

 

Fiscaal bestaat er echter ook de mogelijkheid van voortzetting. Belanghebbende klaagt dat de bank hem die mogelijkheid ten onrechte niet aangeboden heeft. Belanghebbende eist daarom een schadevergoeding van € 18.205,77.

 

Volgens het Kifid betreft het hier in essentie de vraag of de bank mocht verlangen dat op het moment van overlijden van de partner de geldlening moest worden afgelost met de helft van de op dat moment in de SEW opgebouwde waarde.

Omdat de bank niet duidelijk heeft gemaakt waaruit haar belang bestaat om belanghebbende in zijn fiscale mogelijkheden te beperken en omdat belanghebbende zwaarwegende belangen heeft bij gebruik van een niet door de bank geboden wettelijke mogelijkheid, komt het Kifid tot het oordeel dat de weigering door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

Het Kifid concludeert dat belanghebbende een nadeel lijdt van € 11.523. Dit bedrag dient de bank derhalve te vergoeden.

Informatie

  • Financieren, Geschillencommissie KiFiD, Recht: Overig
  • Dinsdag 26 maart 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas