Komt er een ander heffingsmoment voor aandelenoptierechten voor werknemers?

Het wetsvoorstel aandelenoptieregeling is op 31 mei 2021 ter internetconsultatie aangeboden. Met het wetsvoorstel wil de wetgever problemen voorkomen waar zowel start-ups als scale-ups, die vaak gebruikmaken van aandelenoptierechten, tegenaan lopen.

Op grond van de huidige regeling wordt een aandelenoptierecht in de heffing betrokken op het moment dat de aandelenopties door de werknemer worden uitgeoefend. Dit is vooral een probleem voor start-ups en scale-ups, omdat er niet altijd (voldoende) liquide middelen beschikbaar zijn om de verschuldigde belasting te betalen.

Daarom wordt voorgesteld om de Wet Loonbelasting te wijzigen, waardoor het heffingsmoment van uitoefening van een aandelenoptierecht in beginsel wordt verschoven naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn en er dus liquide middelen kunnen zijn om de verschuldigde belastingen te betalen.

Van verhandelbaarheid van de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen, is sprake op het eerste moment waarop de werknemer de mogelijkheid heeft de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen te vervreemden. Bij een beursgenoteerde onderneming zal dit moment veelal gelijktijdig met het uitoefenen van het aandelenoptierecht plaatsvinden.

Of de werknemer ervoor kiest om daadwerkelijk te vervreemden is niet van belang.

Op basis van een in te voeren keuzeregeling krijgt de werknemer de mogelijkheid om op het moment van uitoefening van de aandelenopties schriftelijk aan de inhoudingsplichtige kenbaar te maken, dat hij toch kiest voor heffing op het moment van uitoefening. In dat geval vindt heffing plaats conform de huidige regeling.

In de situatie dat de bij uitoefening verkregen aandelen direct verhandelbaar zijn, wordt de waarde in het economische verkeer van de verkregen aandelen als loon in aanmerking genomen. Wanneer de bij uitoefening verkregen aandelen nog niet direct verhandelbaar zijn, wordt het aandelenoptierecht in de heffing betrokken op het moment dat deze aandelen wel verhandelbaar zijn. De waarde in het economische verkeer van de aandelen op het moment van verhandelbaar worden, is het in aanmerking te nemen loon.

Om oneigenlijk gebruik en langdurig uitstel van heffing te voorkomen, is bepaald, dat het heffingsmoment in de situatie dat de werknemer de verkregen aandelen niet mag vervreemden als gevolg van een contractuele beperking, wordt uitgesteld tot maximaal vijf jaar na beursgang van de vennootschap waarin de aandelen worden gehouden dan wel indien deze vennootschap bij uitoefening van het aandelenoptierecht al beursgenoteerd is tot maximaal vijf jaar na uitoefening van het aandelenoptierecht. Na afloop van deze termijn worden de verkregen aandelen geacht verhandelbaar te zijn geworden en wordt het aandelenoptierecht op dat moment in de heffing betrokken. Het loon wordt dan gesteld op de waarde in het economische verkeer van de aandelen op dat moment.

Verder wordt een delegatiegrondslag ingevoerd om in specifieke situaties, mede vanwege de omstandigheid dat de mogelijkheden om aandelen in een niet-beursgenoteerde onderneming te verhandelen veelal anders zijn dan bij een beursgenoteerde onderneming, nadere regels te kunnen stellen met betrekking tot het niet, deels of geheel verhandelbaar worden van verkregen aandelen.

De bedoeling is om deze maatregel per 1 januari 2022 in te voeren. De internetconsultatie loopt tot 30 juni 2021.

Meer weten?
Wil je meer weten over genietingstijdstip voor en inhouding van loonbelasting, schrijf je dan in voor de Masterclass - Ontslagstamrechten in de praktijk: (on)mogelijkheden en attentiepunten. Bij deze masterclass worden actuele vraagstukken over de loonbelasting besproken en uitvoerig toegelicht vanuit het perspectief van de accountant en/of fiscalist.

Zoek je meer informatie over dienstverband, loon en ook loonkostenvoordelen die nu door de werkgevers niet benut worden, schrijf je dan in voor de praktische Masterclass - Sociale zekerheid & Arbeidsrecht.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Fiscaal: Overig
  • Maandag 7 juni 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas