Koolmees zet officieus streep door 45-dienstjarenregeling

Op 5 juni 2019 hebben kabinet en sociale partners een principeakkoord gesloten over de ontwikkeling van een nieuw pensioenstelsel. Een van de aandachtspunten was ervoor te zorgen dat iedereen op een gezonde manier zijn pensioen haalt. Door omscholing naar lichter werk en door mogelijkheden te bieden om eerder te stoppen met werken, in het bijzonder de mensen met zware beroepen, zou dit gerealiseerd kunnen worden. Bovendien werd afgesproken dat het kabinet zou onderzoeken of het mogelijk is om het moment van uittreden onder bepaalde voorwaarden te koppelen aan het aantal dienstjaren, zoals in het verleden heel gewoon was om te stoppen bij 40 dienstjaren. In dat kader is op 29 januari 2021 is het eindrapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' gepubliceerd, waarin 45-dienstjarenregeling is onderzocht.

In een brief aan de Tweede Kamer, die inmiddels alweer is ingetrokken, komt demissionair minister Koolmees van SZW terug op de mogelijkheid tot pensionering bij 45 dienstjaren.

Op grond van het rapport 'Onderzoek 45 dienstjaren' wordt het door mensen met een lang arbeidsverleden als rechtvaardig ervaren om eerder te kunnen stoppen met werken. Na 45 dienstjaren is het mooi geweest. Dat na een bepaald aantal dienstjaren tijd is om met pensioenen te gaan valt ook met zoveel woorden te lezen uit de motie De Vries, die in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel Verandering koppeling AOW-leeftijd in de Eerste Kamer werd ingediend.

Uit het rapport komt een aantal conclusies naar voren die niet pleiten voor een koppeling van het bereiken van 45 dienstjaren aan pensionering. Het rapport laat weliswaar zien dat een generieke 45-dienstjarenregeling relatief veel lager opgeleiden zou bereiken, maar toont tevens aan dat de dienstjarenregeling niet specifiek alleen gericht is op lager opgeleiden en zware beroepen. Middelbaar en hoger opgeleiden vormen samen in absolute aantallen het merendeel van de groep werkenden met 45 dienstjaren.

Uit CBS-onderzoek is gebleken dat migranten en vrouwen veel minder vaak een arbeidsverleden van 45 dienstjaren behalen. Vrouwen kennen vaker loopbaanonderbrekingen en werken vaker in deeltijd, zodat ongewenst direct onderscheid op basis van fulltime/parttime en indirect onderscheid op basis van geslacht op de loer liggen. Ook is het administratief lastig om aan te tonen dat iemand 45 dienstjaren heeft gemaakt. Voor werknemers kan maximaal tot 1998 worden teruggegaan op basis van UWV-gegevens. Voor de periode vóór 01-01-1998 wordt een fictief arbeidsverleden verondersteld. Voor zelfstandig ondernemers kan slecht 12 jaar teruggegaan worden. Dit zou opgelost kunnen worden door uit te gaan van de fictie dat iedereen is gestart met werken op de leeftijd van bijvoorbeeld 18 jaar. Hierdoor is een fictief arbeidsverleden voor de periode tot 1998 is uitvoerbaar. Hiermee zijn echter niet degenen die op jonge leeftijd toetreden tot de arbeidsmarkt gebaat.

Zo zitten er nogal wat haken en ogen aan de invoering van een koppeling van pensionering aan een 45-dienstjarenregeling. Kennelijk is dat de reden dat de minister een dergelijke koppeling niet zag zitten. De bewuste brief had eerst in de ministerraad behandeld had moeten worden, zo blijkt:

"Per abuis heb ik gistermiddag een brief met een concept-kabinetsreactie op het onderzoek 45 dienstjaren aan uw kamer verzonden. Het was echter de bedoeling om deze kabinetsreactie eerst in de ministerraad te bespreken. Ik heb de brief daarom teruggetrokken. Nadat het onderzoek in de ministerraad is besproken stuur ik u een nieuwe brief die ingaat op het onderzoek".

Het FNV heeft in een reactie fel uitgehaald naar de minister en aangegeven dit niet te zullen accepteren. "We hebben immers een afspraak over eerder stoppen met werken in het pensioenakkoord". "Die kan niet zomaar eenzijdig worden opgezegd. Mensen wachten op een goede regeling. Voor hen doen we dit. Na 45 jaar werken moet het genoeg kunnen zijn, en dat is al heel lang met zwaar werk. Nu is eerder stoppen met een lager inkomen onmogelijk. Die kan niet zomaar eenzijdig worden opgezegd. Mensen wachten op een goede regeling. Voor hen doen we dit. Na 45 jaar werken moet het genoeg kunnen zijn, en dat is al heel lang met zwaar werk. Nu is eerder stoppen met een lager inkomen onmogelijk."

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Pensioen Algemeen
  • Maandag 12 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas