Laag percentage sectorpremie?

Een uitzendbureau paste het lage percentage sectorpremie toe. Dit was onjuist omdat de omvang van de te verrichten arbeid niet eenduidig was vastgelegd.

X exploiteert een uitzendbureau en is met ingang van 15 juli 2013 (Poolse) arbeidskrachten (de uitzendkrachten) beschikbaar gaan stellen op basis van uitzendovereenkomsten zonder uitzendbeding aan bedrijven in de agrarische sector, met name in de (glas)tuinbouw.
Voor de loonheffingen geldt voor deze sector dat onder bepaalde voorwaarden een lager percentage premie werkloosheidswet mag worden toegepast. X heeft dit lage percentage volgens de Belastingdienst ten onrechte in haar aangiften loonheffingen in aanmerking genomen. De Belastingdienst heeft het verschil tussen het lage en het hoge percentage nageheven en een vergrijpboete opgelegd. Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft geoordeeld dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd. De tussen X en de uitzendkrachten gesloten arbeidsovereenkomsten voldoen niet aan de in artikel 2.3, lid 2, Besluit Wfsv geformuleerde criteria om het lagere percentage toe te mogen passen. De Rechtbank acht sprake van voorwaardelijke opzet zodat de vergrijpboete terecht is opgelegd. Van een pleitbaar standpunt is geen sprake. Hof Den Bosch bevestigt op het door X ingestelde hoger beroep de uitspraak van de Rechtbank. De omvang van de te verrichten arbeid is niet eenduidig vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, waardoor het lage premiepercentage niet mag worden toegepast. Bovendien is op gekunstelde wijze getracht de arbeidsovereenkomst zo vorm te geven dat X in aanmerking zou komen voor de lage premie. Feitelijk heeft de arbeidsovereenkomst het karakter van een oproepcontract. Het Hof acht de boete van € 40.000 (10,38% van de nageheven premies werknemersverzekeringen) passend en geboden.

 

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 30 november 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie