Lagere dan verwachte winstdeling op levensverzekering

Het KiFiD oordeelt dat een lager dan verwachte winstdeling op een levensverzekering de verzekeraar niet schadeplichtig maakt.

De lagere rekenrentes raken de gepensioneerden, maar ook veel consumenten die in het verleden bijvoorbeeld levensverzekeringen met winstdeling hebben afgesloten. De prognoses van de te bereiken winstdeling was vaak veel hoger dan wat er uiteindelijk beschikbaar komt.

Dan kan het behaalde rendement overigens nog steeds in vergelijking tot andere beleggingen best aardig zijn geweest, maar als het ver afwijkt van de prognoses destijds valt het toch tegen.

Dat is ook aanleiding voor consumenten om zich tot het KiFiD te wenden na een tegenvallend bericht over de expiratiewaarde. Na de ontvangen klacht geeft de verzekeraar aan dat op basis van resultaten uit het verleden de verwachtingen hoger waren. Het grootste deel van de bedrijfswinst wordt behaald door het behalen van een bedrijfsresultaat op individuele euroverzekeringen boven de gegarandeerde rente van, in dit geval, 4%. Door de dalende marktrente is het bedrijfsresultaat afgenomen en door de beleggingsvoorschriften aan verzekeraar vanuit de prudentiële regels zijn de mogelijkheden om dit te verhogen ook beperkt.

Het KiFiD vindt het niet onwaarschijnlijk dat medio 1990 positieve verwachtingen zijn uitgesproken over de winstontwikkeling. Het KiFiD vindt echter ook dat het verzekeringscontract duidelijk genoeg was over de het feite dat de geprognotiseerde winst geen gegarandeerd kapitaal was. Ook in de winstbrieven is de consument steeds van de ontwikkeling van de winst op de hoogte gehouden. Bovendien had de consument ook zelf al eerder in actie kunnen komen om eventuele tekorten in zijn financiële planning hierdoor op te lossen. Het KiFiD onderschrijft verder ook dat verzekeraars om te waarborgen dat ze hun gegarandeerde verzekeringskapitalen kunnen uitkeren er prudent belegd wordt.

 

https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2019/08/Uitspraak-2019-601-Bindend.pdf

 

 

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Vrijdag 30 augustus 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas