Leidraad Collectieve Waardeoverdracht gepubliceerd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 november jl. de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht gepubliceerd.

De leidraad is gebaseerd op de artikelen 83 en 84 van de Pensioenwet (PW) en komt in de plaats van het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht en geldt vanaf 1 januari 2021.

Als gevolg van de invoering van de leidraad wordt de aandacht voor informatieverstrekking in verband met collectieve waardeoverdracht verstrekt, mede met het oog op de herziening van het pensioenstelsel.

Deelnemers zijn gebaat bij tijdige, duidelijke, evenwichtige en correcte informatie van hun pensioenuitvoerders. Bij een collectieve waardeoverdracht weegt deze informatieverstrekking extra zwaar aangezien het opgebouwde pensioen naar een andere pensioenuitvoerder kan overgaan en zelfs in een andere regeling terecht kan komen. Daarom moet de informatie voldoende inzicht geven in de gevolgen van de collectieve waardeoverdracht voor het individuele pensioen van de deelnemers.

Daarnaast is de informatieverstrekking ook van belang als sprake is van collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever. De informatie vormt immers het uitgangspunt voor de beoordeling een deelnemers gebruik wil maken van zijn wettelijke bezwaarrecht.

Zowel de AFM  als De Nederlandsche Bank houden toezicht op een voorgenomen collectieve waardeoverdracht, ongeacht of dit een collectieve waardeoverdracht op verzoek van de werkgever (artikel 83 PW), of een verplichte collectieve waardeoverdracht bij liquidatie van de pensioenuitvoerder (artikel 84 PW) betreft. De AFM richt zich daarbij op deelnemersinformatie en DNB op de (financiële) consequenties voor de overdragende en ontvangende pensioenuitvoerders, en de over te dragen groep deelnemers.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen, Pensioen, Leidraden, Waardeoverdracht
  • Dinsdag 1 december 2020

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas