Levensloop zit in de lift

Werknemers hebben vorig jaar een recordbedrag ingelegd in levensloop. Sinds de introductie van levensloop is voor het eerst sprake van een stijging van de inleg, zo blijkt uit onlangs gepubliceerde cijfers van het CBS. De stijging wordt veroorzaak door de discussie over de verhoging van de AOW-leeftijd en vanwege de crisis.

''Meer dan de helft van de respondenten gaf aan met de regeling eerder te willen stoppen met werken'', aldus economisch woordvoerder Senne Jansen van het CBS.

De levensloopregeling is langzaam op gang gekomen, maar lijkt nu toch in de lift te zitten. Werknemers in Nederland hebben in 2009 ruim € 900 miljoen in levensloopregelingen ingelegd. Dat is meer dan 10% meer dan in 2008. Opvallend is dit wel, want 2009 kent hiermee de hoogste inleg tot nu toe. Verder lijkt de daling die sinds 2006 jaarlijks optrad een halt toegeroepen. In 2009 kende de levensloopregeling 250.000 deelnemers.

Het totale tegoed op de levensloopregelingen bedroeg hiermee aan het eind van 2009 ruim € 3 miljard. Ongeveer 75% staat op spaarrekeningen, 25% is geïnvesteerd in beleggingsfondsen.

Levensloop in breed perpectief
Deelname aan levensloop is een recht voor alle werknemers in Nederland. Per jaar mag maximaal 12% van het salaris worden gespaard en gestort in een levensloopregeling. Zolang het gespaarde saldo is dan 210% van het salaris mag er worden gespaard.

Levensloop is primair bedoeld als financiering van verlof. Een werknemer spaart dus een aantal jaar een deel van zijn salaris, om vervolgens gedurende een bepaalde periode verlof te nemen. Het spaarbedrag wordt ingehouden op het bruto loon. Er wordt dus geen belasting betaald. Tijdens de uitkeringsfase is de uitkering belast. Als een werknemer het saldo laat uitkeren in perioden van verlof, heeft hij recht op een levensloopverlofkorting. In de periode van verlof blijft de werknemer gewoon in dienst van de werkgever. Het saldo van de levensloopregeling wordt overgemaakt aan de werkgever en die is inhoudingsplichtig.

Levensloop is echter ook een belangrijk instrument in de totale pensioenregeling. Het is namelijk ook mogelijk om verlof op te nemen direct voorafgaand aan de pensioendatum, zeg maar prepensioen of VUT. Zoals blijkt uit het onderzoek is dit met name de reden waarom werknemers deelnemen aan de levensloopregeling.

Levensloop kan ook worden gebruikt als financiering voor de normale pensioenregeling. Dit biedt, samen met het prepensioen, vele mogelijkheden waar het gaat om bijzondere beloningen, demotieregelingen, vervroegde uittreding of afvloeiingsregelingen.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 23 augustus 2010

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas