Lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen

Dit betreft een samenvatting van een uitspraak van de Rechtbank Den Bosch

Op 26 april 2018 heeft het Hof Den Bosch uitspraak gedaan (AWB 16/3586) in een procedure waarbij het volgende speelde.

 

Belanghebbende Y woont in Amerika en heeft in het jaar 2012 een overbruggingslijfrente-uitkering ontvangen van Aegon Levensverzekering N.V. Y stelt zich op het standpunt dat bij hem het in rechte te beschermen vertrouwen is gewekt dat deze uitkering in het jaar 2012 niet in de IB/PVV-heffing betrokken zou worden. Y heeft door middel van een klachtenbrief uitdrukkelijk en gemotiveerd bij de inspecteur aan de orde gesteld dat hij de in het jaar 2008 genoten lijfrente-uitkering niet in de aangifte IB/PVV 2008 heeft opgenomen.

 

Naar het oordeel van het Hof kon de omstandigheid dat de inspecteur desondanks de aangifte IB/PVV 2008 en de aangiften IB/PVV 2009, 2010 en 2011 – waarin de lijfrente-uitkeringen eveneens niet aangegeven waren – heeft gevolgd bij Y de in rechte te beschermen indruk wekken dat deze gedragslijn berustte op een bewuste standpuntbepaling.

 

Voorts overweegt het Hof dat de aan Y opgelegde aanslag IB/PVV 2012 overeenkomstig de regeling ter voorkoming van dubbele belasting zoals opgenomen in de nationale regelgeving en het belastingverdrag is vastgesteld.

 

De uitspraak is 18 juli 2018 gepubliceerd

Informatie

 • Fiscale Aspecten, Toekomstvoorzieningen, Pensioen Varia
 • Zondag 16 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie