LIV en loonaangifte

Antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de loonaangifte

Als een fout wordt gemaakt in de loonadministratie, waardoor een werknemer in aanmerking komt voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) en deze fout na de peildatum van de definitieve beschikking (1 mei) herstelt, moet de werkgever de LIV dan terugbetalen? Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beantwoordt Kamervragen hierover. Ook gaat hij in op vragen over het jeugd-LIV en vragen over LIV voor Europese werknemers.

 

De werkgever kan gemaakte fouten in de loonaangifte corrigeren voor 1 mei van elk kalenderjaar volgend op het jaar waarover de berekening is gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de toekenning heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste gegevens, kan de beschikking worden herzien ten nadele van de werkgever of gewezen werkgever. 

 

Een herziening is uitsluitend mogelijk indien de onjuistheid van de beschikking een gevolg is van een feit dat aan de werkgever of de gewezen werkgever kan worden toegerekend of de werkgever of de gewezen werkgever redelijkerwijs kenbaar had kunnen zijn. Daarnaast kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. 

 

Het versturen van de voorlopige berekeningen is succesvol verlopen. Alle circa 93.500 werkgevers hebben tijdig, voor 15 maart 2018, de voorlopige berekening LIV ontvangen ten behoeve van circa 400.000 werknemers, aldus de minister.  

 

De huidige mijlpalenplanning voor dit jaar is als volgt:  

 

 • 1 juni 2018 is de ICT ‘beschikken en uitbetalen LIV’ getest en gereed. De beschikkingen en uitbetalingen zullen, conform de wettelijke termijnen, respectievelijk voor 1 augustus en 14 september a.s. worden gerealiseerd. Het bijbehorende implementatieplan en het productiedraaiboek zijn gereed.  
 • De ICT t.b.v. ‘Bezwaar LIV’ zal uiterlijk 31 augustus 2018 worden gerealiseerd. 

 

De wet beoogt dat het LIV aan de werkgever wordt toegekend. Het is aan die werkgever om te besluiten of en hoe hij het LIV verder inzet. De wet stelt daar verder geen eisen aan. 

 

Vindt u het wenselijk dat een loonkostensubsidie verschaft wordt door de Nederlandse fiscus aan tijdelijke werknemers van buiten
Nederland?  

 

Het lage-inkomensvoordeel wordt uitbetaald aan werkgevers en niet aan de werknemers. Daarnaast is het vrije verkeer van personen één van de belangrijkste pijlers van een verenigd Europa. Dat betekent dat nationale wetgeving niet discriminerend mag uitwerken voor Europese werknemers die in Nederland komen werken. In dit licht mag het lage-inkomensvoordeel werknemers uit andere Europese landen die hier komen werken niet worden onthouden. 

 

De eerste betaling van het LIV zal uiterlijk medio september 2018 zijn en voor het jeugd LIV een jaar later.  

 

De jeugd LIV is bedoeld om werkgevers te compenseren voor de verhoging van het minimumjeugdloon. De eerste verhoging heeft plaatsgevonden op 1 juli 2017.  Zomer 2018 wordt een evaluatie uitgevoerd naar de effecten van de eerste verhoging van het minimumjeugdloon per 1 juli 2017. De uitkomsten hiervan voorzien van een reactie van de minister naar verwachting voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer doen toekomen.  

 

De Belastingdienst corrigeert een aantal fouten met betrekking tot het LIV en jeugd LIV in het Handboek Loonheffingen.

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie