Loondispensatie gaat niet door

De in de Participatiewet in te voeren loondispensatie gaat niet door. In plaats daarvan wordt de  loonkostensubsidie verbeterd en eenvoudiger.

Het kabinetsplan om loondispensatie in de Participatiewet in te voeren gaat niet door. Inzet is verbetering en vereenvoudiging van de loonkostensubsidie, aldus Staatssecretaris Van Ark.  

Het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet maakt het voor werkgevers, mensen die niet zelf het minimumloon per uur kunnen verdienen en gemeenten niet makkelijker en beter. Er is geen draagvlak voor deze verandering. Daarom zet de Staatssecretaris in op een breed offensief voor vereenvoudiging en meer werk voor mensen met een arbeidsbeperking zonder loondispensatie in de Participatiewet. 

Kern van dit offensief: 

 • Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd; 
 • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;  
 • De matching tussen werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;  
 • De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden;  
 • De Wajong regels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;  
 • Beschut werk krijgt een extra impuls.  

Werkgevers moeten met minder rompslomp iemand met loonkostensubsidie kunnen aannemen. De verschillende werkwijzen van gemeenten bij de toepassing van loonkostensubsidie maken het voor werkgevers complex om mensen met een beperking in dienst te nemen. Dat wil de Staatssecretaris oplossen door: 

 • Eén landelijke standaardmethodiek voor de loonwaardebepaling. 
 • Heldere afspraken over verstrekking en betaling loonkostensubsidie. 

 

De Staatssecretaris wil een vrijlating van arbeidsinkomsten voor mensen die vanuit de Participatiewet gaan werken met loonkostensubsidie. Mensen met een beperking die in deeltijd werken behouden een deel van hun inkomsten uit arbeid, waardoor (meer) werken altijd zal lonen.    

Er bestaan nog steeds knelpunten in de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De Staatssecretaris wil naar een eenvoudiger systeem door: 

 • Banen via inkoop van diensten mee te laten tellen bij de inkopende werkgever. De inleenadministratie moet overbodig worden.  
 • Werkgevers te belonen die méér dan het afgesproken aantal mensen met een arbeidsbeperking in dienst nemen.  

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Vrijdag 30 november 2018

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas