Loondispensatie voor beschut werk

Gemeenten moeten arrangementen bieden voor beschut werk als werken in een reguliere dienstbetrekking niet mogelijk is (regeerakkoord). Door loondispensatie kunnen werkgevers betreffende arbeidskrachten zelfs onder het minimumloon betalen. Er komt meer budget voor activering van en dienstverlening aan mensen in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat voor 20.000 extra mensen de mogelijkheid voor beschut werk. De extra middelen hiervoor worden opgebracht door loonkostensubsidies in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie. Werkgevers kunnen hiermee onder het wettelijk minimumloom betalen, al naar gelang de verdiencapaciteit van de betrokkene. Vervolgens vult de gemeente het inkomen aan. Verder wordt o.m. geregeld dat banen van personen uit de doelgroep ‘banenafspraak’ die meer zijn gaan verdienen dan het wettelijk minimumloon, toch blijven meetellen (Dit voorkomt dat werkgevers worden ontmoedigd te investeren in hun werknemers).

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Maandag 27 november 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie