Loondoorbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte wordt nader bekeken omdat veel werkgevers aanhikken tegen de termijn van maximaal twee jaar. Ingeval van een sanctie kan deze periode nog langer zijn. Er zijn plannen de WGA risicoperiode van 10 jaar terug te brengen naar 5.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid informeert de Tweede Kamer na de zomer over de uitwerking van de regeerakkoordmaatregelen met betrekking tot loondoorbetaling bij ziekte. De sociale partners hebben in de stichting van de arbeid overleg gevoerd over maatregelen die het draagvlak voor het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid verbeteren. De minister geeft graag nog wat ruimte aan dat overleg.  

 

Voorjaar 2018 heeft een wetsvoorstel open gestaan voor internetconsultatie. Dit voorstel bevatte naast de regeerakkoordmaatregel om de WGA risicoperiode van 10 naar 5 jaar te verkorten ook een aantal technische aanpassingen.  

 

Vanwege de meer technische van aard van drie overige aanpassingen wil de minister deze nu vast voortzetten zodat de markt tijdig duidelijkheid heeft en de uitvoeringsorganisaties kunnen starten met implementatie per 1 januari 2020.   

 

Het rekenpercentage komt per 1 januari 2020 te vervallen. Hierdoor dragen alle werkgevers met een (deels) individueel gedifferentieerde premie bij aan het premietekort dat ontstaat door de maximumpremie.  

 

De sectorale en individuele premies moeten zoveel mogelijk corresponderen met het ZW- en WGA risico van de werkgevers. In de huidige systematiek werken de risico’s van grote werkgevers door in de sectoraal bepaalde premies voor kleine werkgevers. Deze berekening wordt straks gescheiden. 

 

De huidige manier waarop het gemiddelde werkgeversrisicopercentage wordt vastgesteld zorgt voor te hoge opslagen en te lage kortingen in de individueel gedifferentieerde premie. De wijze van berekening van het gemiddelde werkgeversrisicopercentage en het individuele werkgeversrisicopercentage wordt gelijkgetrokken. 

Informatie

 • Sociale zekerheid
 • Donderdag 13 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie