Loondoorbetaling bij ziekte lang niet altijd 2 jaar (1)

‘0 weken’ : In sommige gevallen wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gecompenseerd door UWV. Meest bekend is de compensatie bij zwangerschap. Te weinig bekend is de ‘no-risk-regeling’ waarbij de loondoorbetaling bij ziekte tijdens de eerste 5 jaar dienstverband, voor maximaal 2 jaar wordt vergoed door UWV. Deze regeling geldt voor werknemers met een ziekte en/of arbeidsongeschiktheids(uitkerings)verleden.

‘6 weken’: op grond van een speciale regeling heeft een huishoudelijke hulp die minder dan 4 dagen per week werkzaam is voor een particuliere ‘werkgever’, recht op 6 weken loondoorbetaling bij ziekte.

‘13 weken’: De ‘Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ geeft recht op 13 weken loondoorbetaling bij ziekte.

‘3 maanden’: De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt de mogelijk om in bijzondere situaties al vanaf 3 maanden ziekte een aanvraag te doen voor een uitkering op grond van de Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA).

‘korter dan 2 jaar’: Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op loondoorbetaling tot einde contract.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Dinsdag 3 november 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie