Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer

Omdat het desbetreffende hokje in de aangifte niet is aangekruist, bestaat er geen recht op het loonkostenvoordeel voor de arbeidsgehandicapte werknemer.

Actualiteit

X exploiteert een lunchroom en heeft twee werknemers in dienst. Voor tijdvakken in 2017 heeft X aangifte loonheffingen gedaan en voor beide werknemers de indicatie ‘doelgroep banenafspraak’ en ‘scholing belemmerden’ aangegeven, en niet de indicatie ‘premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’. Met dagtekening 12 maart 2019 is aan X een voorlopige berekening Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) voor het jaar 2018 gestuurd. Daarbij is aangegeven dat wanneer de berekening niet klopt, X vóór 1 mei 2019 zijn aangiften kan corrigeren. Met dagtekening 18 juli 2019 is het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer, conform de voorlopige berekening, vastgesteld op nihil. X stelt hiertegen bezwaar in.

De Belastingdienst wijst dit bezwaar af. Het blijkt dat het salarisbureau dat de aangiften verzorgt in het laatste tijdvak 2017 een fout heeft gemaakt. Het verkeerde vakje is aangekruist waardoor geen aanspraak meer bestaat op de overgangsregeling. De fout in het jaar 2017 is niet vóór de fatale datum van 1 mei 2018 hersteld. X gaat hiertegen in beroep.

Beoordeling Rechtbank

De Rechtbank oordeelt dat niet is voldaan aan het tweede en derde vereiste van de overgangsregeling van art. 6.2 Wtl. Vast staat dat voor beide werknemers in het laatste tijdvak van 2017 een andere indicatie is toegepast dan de premiekorting arbeidsgehandicapten. Nu in dat tijdvak niet de premiekorting arbeidsgehandicapten is toegepast, bestaat geen recht op het loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer. Het derde vereiste is dat indien een onjuiste indicatie is toegepast, dit vóór 1 mei 2018 moet zijn hersteld. Het correctiebericht is te laat ingediend. De wetgever heeft bewust voor een ‘fotomoment’ gekozen en daarbij aangegeven dat de datum van 1 mei ruim is gekozen om zo nog de mogelijkheid tot foutenherstel te bieden (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 juni 2021, nr. 20/5000).

Meer weten?
Wil je meer weten over actuele pensioenontwikkelingen, schrijf je dan in voor:

Daar gaan we uitgebreid in op de actuele ontwikkelingen rondom pensioen en overige inkomensvoorzieningen.

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Sociale Zekerheid
  • Maandag 25 april 2022

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas