Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer m.i.v. 2018

Het loonkostenvoordeel  herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer is een van de vier loonkostenvoordelen die per 1 januari 2018 in werking treedt. Het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer gaat samen met het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden met ingang van 1 januari 2018 de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer vervangen.

De werkgever en werknemer moeten voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer aan een aantal voorwaarden voldoen.  De werkgever heeft recht op dit voordeel als hij een arbeidsgehandicapte werknemer herplaatst die voldoet aan 3 voorwaarden:

 1. De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen.
 2. De werknemer heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 3. De werknemer had, in de kalendermaand voor de herplaatsing, recht op een WIA-uitkering of op een uitkering uit de EU, de EER of Zwitserland die hetzelfde doel heeft als de WIA-uitkering.

Daarnaast moet de werkgever voor de werknemer een doelgroepverklaring hebben. De werknemer kan de doelgroepverklaring aanvragen bij UWV of de gemeente. Dat moet binnen 3 maanden na de datum waarop de werkgever de werknemer in dienst neemt of herplaatst.  Uit deze verklaring blijkt dat de werknemer voldoet aan de voorwaarden.  Als de werknemer de werkgever machtigt, kan de werkgever de doelgroepverklaring ook zelf aanvragen.  De werkgever moet de doelgroepverklaring bij de loonadministratie bewaren.  In de aangifte loonheffingen moet de werkgever aangeven dat hij dit loonkostenvoordeel voor de werknemer wilt aanvragen. Als de werkgever en werknemer aan alle voorwaarden voldoen, dan mag hij het loonkostenvoordeel vanaf het begin van de dienstbetrekking maximaal 1 jaar aanvragen voor deze werknemer. UWV beoordeelt op basis van de polisadministratie en de afgegeven doelgroepverklaringen voor welke werknemers de werkgever recht heeft op het loonkostenvoordeel.  Voor die werknemers krijgt hij een bedrag per verloond uur, tot een maximumbedrag per jaar. Hoeveel loonkostenvoordeel een werkgever krijgt, hangt af van het aantal verloonde uren.

Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer:

 • bedrag per verloond uur: € 3,05
 • maximum bedrag per jaar: € 6.000
 • aantal jaren LKV voor dezelfde werknemer aanvragen: 1 jaar

De Belastingdienst betaalt de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan de werkgever uit als uit de aangiften loonheffingen over 2018 en de afgegeven doelgroepverklaringen blijkt dat de werkgever er recht op heeft. Eerder kan niet, want pas in 2019 is bekend hoeveel verloonde uren een werknemer in 2018 had.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, Pensioen Algemeen
 • Donderdag 31 augustus 2017

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas