Loonopgave werkgever basis voor vaststellen WW dagloon

De CRvB oordeelt op 23 maart 2016 dat het de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever is geweest om bij de vaststelling van het WW-dagloon zoveel mogelijk uit te gaan van de loonopgave van werkgevers over wat in het refertejaar daadwerkelijk is uitbetaald in de dienstbetrekking waaruit de werknemer werkloos is geworden. De persoon in de onderhavige situatie heeft aan de hand van een vergelijking van zijn werkelijke ontslagdatum met twee andere fictieve ontslagdata gesteld dat het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen leidt tot ongelijkheid en willekeur, omdat loonaanspraken die pas na afloop van het refertejaar worden uitbetaald niet meetellen bij de berekening van het dagloon. De CrvB is het hiermee niet eens. De artikelen 2, 3, 4 en 5 van het Dagloonbesluit regelen bij het intreden van ziekte of arbeidsurenverlies op gelijke wijze wanneer het refertejaar begint en eindigt, wat in het refertejaar genoten of daaraan nog toe te rekenen loon kan worden meegenomen en hoe het dagloon voor uitkeringen op grond van de ZW en de WW moet worden berekend. Deze regels kunnen in verschillende situaties tot verschillende uitkomsten leiden. Dit hangt af zowel van de kortere of langere duur van de dienstbetrekking waaruit de werknemer ziek of werkloos is geworden als van het tijdstip waarop ziekte of arbeidsurenverlies is ingetreden. Volgens de CRvB is dit niet in strijd zijn met het gelijkheidsbeginsel of het verbod van willekeur. Er is geen reden om de genoemde artikelen van het Dagloonbesluit buiten toepassing te laten.

Informatie

 • Sociale Zekerheid, De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Maandag 11 april 2016

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie