Loonwaardebepaling voor recht op loondispensatie

Als de werkgever een werknemer met Wajong uitkering in dienst neemt, kan hij loondispensatie bij UWV aanvragen. UWV doet dan eerst een loonwaardebepaling op de werkplek. Loondispensatie is een tegemoetkoming in de loonkosten als de werknemer niet meer dan het minimumloon kan verdienen. Voorwaarde is dat de werknemer een Wajong uitkering heeft. Loonwaardebepaling is een onderzoek op de werkplek. Een arbeidsdeskundige van UWV meet en stelt de loonwaarde van de werknemer met een arbeidsbeperking vast. De arbeidsdeskundige vergelijkt zijn arbeidsprestaties met die van een collega zonder arbeidsbeperking. Als na de loonwaardebepaling blijkt dat de werkgever recht heeft op loondispensatie, dan mag hij de werknemer tijdelijk minder dan het wettelijk minimumloon betalen. UWV vult het loon van de Wajong uitkeringsgerechtigde dan aan tot maximaal het bedrag dat hij ontving voordat hij bij de werkgever ging werken. De loondispensatie kan een half jaar tot 5 jaar duren. Verlenging is mogelijk, maar uiteindelijk moet de werknemer hetzelfde gaan verdienen als andere werknemers. Werknemers voor wie de werkgever recht heeft op loondispensatie, tellen mee voor de banenafspraak en de quotumwet.  Als de werkgever iemand met een ziekte of handicap in dienst neemt, dan kan hij op verschillende manieren ondersteuning krijgen van UWV en gemeenten.  

Informatie

 • Ziekte & Arbeidsongeschiktheid, Pensioen Varia, Sociale zekerheid
 • Donderdag 5 april 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie