Lumpsum partnerpensioen belast als loon

Een pilote is van 11 april 2005 tot haar overlijden op 4 januari 2013 in dienst van Martinair, alwaar zij pensioen heeft opgebouwd. Op grond van het pensioenreglement hebben nabestaande partners recht op partnerpensioen, mits in casu is voldaan is aan een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst. Kort vóór het overlijden is een concept samenlevingsovereenkomst door de notaris opgesteld, waarvan de ondertekening bij afspraak op 21 januari 2013 niet heeft kunnen plaatsvinden wegens het overlijden van de pilote. Heeft de nabestaande partner recht op partnerpensioen en zo ja hoe is die uitkering belast?

Uitspraak kantonrechter

Het bestuur van het pensioenfonds SPM vindt van niet omdat niet aan de voorwaarden van het pensioenreglement is voldaan.

Op 24 september 2015 heeft de kantonrechter bepaald dat SPM eiser met ingang van het overlijden (4 januari 2013) een tijdelijk nabestaandenpensioen en vanaf het bereiken van de 65-jarige leeftijd een partnerpensioen is verschuldigd aan de nabestaande partner. 

Uitspraak Hof Amsterdam

Pensioenfonds SPM heeft weliswaar uitvoering gegeven aan dit vonnis, maar heeft ook hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Het gerechtshof heeft het vonnis van de kantonrechter teruggedraaid en de nabestaande partner veroordeeld tot terugbetaling van hetgeen SPM al aan partnerpensioen heeft uitbetaald.

Cassatieberoep

Aangezien pensioenfonds SPM inmiddels had besloten tot liquidatie over te gaan en het cassatieberoep het liquidatieproces dreigde te verstoren, is onderhandeld over een schikking. Op grond van deze schikking is SPM bereid is een lumpsum te betalen en af te zien van terugbetaling indien eiser het beroep in cassatie intrekt.

De vraag die zich nu aandient is hoe die lumpsum moet worden belast?

Uiteindelijke uitspraak

De rechtbank is van oordeel dat de uitkering onder deze omstandigheden zozeer verband houdt met de dienstbetrekking van de overleden pilote dat zij als uit dienstbetrekking genoten moet worden aangemerkt. Inhouding van loonheffing en premie Zvw is terecht.

Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Meer weten?
Wil je meer weten over de pensioenactualiteiten, schrijf je dan in voor onze Masterclass - Pensioenactualiteiten: de laatste stand van zaken. In 2 uur informeren wij je over de belangrijkste ins en outs. Zodat je helemaal up-to-date bent!

Permanente Educatie: al onze E-learning, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Collectief Pensioen
  • Woensdag 8 september 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas