Maatwerk bij keuze pensioencontract op basis van beschikbare premie noodzakelijk

Een beschikbare premieregeling (ook wel bekend als Defined Contribution regeling, kortweg DC regeling) is een pensioenproduct waarbij een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag als premie wordt ingelegd. Die premie wordt, na aftrek van (eventuele) risicopremies en kosten, belegd. De uiteindelijke waarde van die beleggingen vormt het uitgangspunt voor het pensioen. De hoogte van het te bereiken pensioen is dus onzeker. Op zich een helder product echter hoe kan een offerte van verschillende aanbieders met elkaar worden vergeleken met betrekking tot de resultaten van de life cycles? Op deze vraag zal in dit artikel nader worden ingegaan.

De beschikbare premieregelingen kunnen uitgevoerd worden door pensioenfondsen, premiepensioeninstellingen en verzekeraars. Een werkgever die een beschikbare premie regeling wil afsluiten voor zijn werknemers zal samen met zijn adviseur om de tafel zitten om te komen tot een lijst van criteria waarop de uiteindelijke keuze zal  zijn gebaseerd. Los van kwalitatieve criteria zullen aanbieders van een beschikbare premieregeling zich moeten onderscheiden in de gehanteerde kostenstructuur (alle gemaakte kosten behalve beleggingskosten), hoogte van de risicopremies (arbeidsongeschiktheid en overlijden voor de pensioendatum) en de uiteindelijke opbrengsten van de beleggingen, waarbij rekening wordt gehouden met de in rekening gebrachte beleggingskosten. Deze beleggingen zullen bijna altijd gebaseerd zijn op het zogenoemde life cycle principe. Dit principe houdt in dat het risico van de beleggingen wordt afgebouwd naarmate de werknemer de pensioendatum nadert.

Daarnaast bieden premieovereenkomsten werknemers de keuze tussen verschillende niveaus van beleggingsrisico, vaak in de vorm van een keuze tussen een offensieve, een neutrale en een defensieve life cycle. Indien een deelnemer aan een premieovereenkomst geen besluit neemt, zal de pensioenuitvoerder terugvallen op een standaard neutraal beleggingsmodel. Soms wordt de mogelijkheid geboden voor volledige beleggingsvrijheid. In de praktijk zal het overgrote deel van de werknemers kiezen voor de standaard neutrale life cycle (default).

Aan de kostenkant in een premieovereenkomst is het verschil tussen de diverse aanbieders steeds geringer. Het verschil in kwaliteit tussen de diverse producten ligt voornamelijk in de prestaties van de life cycles. Dus met andere woorden: wat is mijn netto kapitaal op einddatum dat ik kan gebruiken om een pensioen aan te kopen?

AANPAK
De vraag is nu hoe een ‘objectieve’ keuze kan worden gemaakt uit een divers aanbod van life cycles van verschillende aanbieders. Milliman Pensioenen gaat hierbij uit van de volgende aanpak:

1. Op basis van een vast rendement en de opslagen van administratiekosten (bijvoorbeeld 3% per jaar) de kapitalen berekenen op pensioendatum.

2. Aangezien in de praktijk de werknemer voor het neutrale risicoprofiel kiest wordt in de vergelijking de bijbehorende life cycle doorgerekend waarbij wordt uitgegaan van historische rendementen van de life cycle. Hierbij wordt dus gerekend met een rendement naar de toekomst toe.

3. Tot slot wordt rekening gehouden met beleggingsrisico. Met andere woorden er wordt nu rekening gehouden met stochastiek van de diverse variabelen. In plaats van deterministisch naar de toekomst toe te rekenen, wordt er nu uitgegaan van een aantal economische scenario’s (scenario set). Uiteindelijk vormt deze informatie de basis voor de uitgangspunten (rendement, afwijkingen en correlaties) voor de economische scenario’s.

RESULTAAT
De uitdaging die wij als Milliman Pensioenen zien is om de resultaten van de diverse stappen in begrijpelijke taal uiteen te zetten voor de werkgever en de werknemers. Uiteindelijk gaat het om de pensioenen van werknemers op individueel niveau. In de praktijk zien we dat deze zelfde werknemers  soms moeite hebben om een weloverwogen keuze te maken. In de rapportage komt in ieder geval aan bod:
- Gegevens en aannames
- Plausibiliteitsanalyse aannames
- Resultaten
- Conclusies

Met name in stap 2 is het relevant om na te gaan of de historische rendement  en die wordt opgegeven door de uitvoeringsinstantie (bijvoorbeeld verzekeraar of PPI) plausibel zijn. Immers een te hoog gepresenteerd rendement creëert verkeerde verwachtingen bij de werknemer.

In onze rapportage zullen wij ook aandacht besteden  aan de gehanteerde parameters in relatie tot bijvoorbeeld de voorgeschreven parameters. Op basis van een ‘kwalitatieve benadering’ kunnen wij de nodige nuanceringen aanbrengen.

SAMENGEVAT
In de praktijk zien we dat werkgevers steeds vaker kiezen voor een beschikbare premieregeling. In de afgelopen jaren zijn steeds meer aanbieders gekomen (lees met name PPI’s), die dergelijke regelingen aanbieden. Deze aanbieders zullen zich met name te onderscheiden in het aangeboden beleggingsbeleid met bijbehorende life cycles. Immers de beleggingen bepalen uiteindelijk in hoge mate de hoogte van de in te kopen pensioenen. Een transparant en duidelijk inzicht en vergelijking in de aangeboden life cycles met betrekking tot rendement en risico’s zijn daarbij onontbeerlijk. Milliman Pensioenen kan u als werkgever en uw werknemers dat inzicht geven. Op deze wijze kan een juiste keuze van de aanbieder worden geobjecteerd.

Informatie

 • De gewone werknemer, Pensioen Algemeen
 • Zaterdag 12 september 2015

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie