Mag uw werkgever ingrijpen in de pensioenregeling?

De gevolgen van de financiële crisis beginnen in steeds meer sectoren en ondernemingen merkbaar te worden. Veel werkgever nemen maatregelen om de situatie onder controle te houden of weer te krijgen. Ingrepen in pensioentoezeggingen zijn ook niet uitgesloten. Maar mag een werkgever wel zomaar ingrijpen? En wat is de rol van de werknemersvertegenwoordiging hierin?

Een pensioenovereenkomst komt tot stand in het overleg tussen werkgevers en werknemers. Op grond van artikel 27 WOR heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht bij vaststelling, wijziging of intrekking van de pensioenregeling. Dit ziet uiteraard op situaties die niet bij CAO geregeld zijn. Indien de CAO niets regelt over pensioen of indien het gaat over extra’s bovenop de afspraken in de CAO dan is artikel 27 WOR van toepassing. Indien er geen OR is, zal de werkgever een pensioenovereenkomst dienen te sluiten met de individuele werknemers. In de Pensioenwet is ook aangegeven dat een wijziging van de pensioenovereenkomst instemming van de werknemers behoeft.

Instemming kan slechts in heel bijzondere situaties achterwege blijven. Dit kan dan alleen als in de pensioenovereenkomst is opgenomen dat in geval van zwaarwichtig belang van de werkgever de regeling zonder toestemming kan worden gewijzigd. Dit dient dan expliciet in de pensioenovereenkomst te zijn opgenomen en kan slechts in situaties van zwaarwichtig belang. Een voorbeeld van een zwaarwichtig belang is een naderend faillissement. Let hierbij op dat is bepaald dat het moet zijn opgenomen in de pensioenovereenkomst. Opname in het pensioenreglement van dit voorbehoud is derhalve niet voldoende.

Mocht uw werkgever ingrijpen in de pensioenregeling, laat u te allen tijde goed informeren door een deskundig adviseur. Zoals ik hierboven heb geschreven is ingrijpen mogelijk, maar er gelden wel spelregels.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Vrijdag 13 februari 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas