Meer keuzevrijheid bij uitkeren nabestaandenpensioen

Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW is gebleken dat nabestaanden en financieel adviseurs meer keuzevrijheid in de uitbetaling van het nabestaandenpensioen zeer op prijs stellen.

Dit besef vloeit voort uit het feit dat na het zien van mogelijke keuzes men meer gecharmeerd is van een keuzevrijheid dan van de op dit moment geldende thans geldende levenslange uitkering. In het verleden had men ook niet zo stilgestaan bij mogelijke keuzemogelijkheden.

Betere afstemming op de persoonlijke situatie

Keuzemogelijkheden vergroten de mogelijkheden om het nabestaandenpensioen beter af te stemmen op de persoonlijke situatie. Bovendien vinden ze het beter passen bij de huidige tijdsgeest.

De keuzevrijheid moet wel gepaard gaan met meer voorlichting over de gevolgen van overlijden van de partner, zodat de bewustwording van de financiële gevolgen, zowel vóór als vanaf pensioendatum wordt vergroot.  

Uitgangspunt

Uitgangspunt is een levenslange dekking voor het partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit komt overeen met het advies van de Stichting van de Arbeid. Bij het maken van mogelijke keuzes moet gedacht worden aan een hoog-laag constructie of een hogere uitkering gedurende een bepaalde periode.

Informatie

  • Toekomstvoorzieningen
  • Dinsdag 27 juli 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas