Meermaals is scheepsrecht

In ons wetboek is geregeld dat een werkgever een werknemer een zogenaamd ’pensioenontslag’ kan verlenen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

In een zaak die speelde voor de kantonrechter Maastricht was een werknemer van oordeel dat de werkgever zich slechts één keer kan beroepen op het pensioenontslag van artikel 7:669 lid 4 BW. En als een werkgever dat niet op het goede moment doet of als dat ontslag wordt vernietigd, dan is de kans verkeken, aldus de werknemer.

Opzegging

Wat was er aan de hand in deze zaak? De werknemer was al vanaf 1974 in dienst van de werkgever, die de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2016 opzegde. De werknemer was het daar niet mee eens en startte een procedure tot vernietiging van die opzegging.

Als gevolg daarvan berichtte de werkgever hem, nog voordat de kantonrechter een uitspraak had gedaan, dat de werkgever, voor zover nodig en onder de voorwaarde dat de kantonrechter het verzoek van de werknemer tot vernietiging zou toewijzen, de arbeidsovereenkomst, die in dat geval nog zou voortduren, opzegt tegen een latere datum, 1 februari 2017, op grond van artikel 7:671 en 7:669 lid 4 BW.

Vernietigd

De kantonrechter heeft vervolgens de eerste opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 augustus 2016 vernietigd. Ook met de latere opzegging was de werknemer het vervolgens niet eens en gaat opnieuw naar de rechter.

Het stond de werkgever vrij, zo oordeelde de kantonrechter, om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Zij hadden geen overeenkomst gesloten op grond waarvan de opzegging niet zou mogen, ook niet wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Toegestaan

Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is een pensioenontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd toegestaan en dat is nog steeds zo. De werknemer was echter van mening, dat een werkgever zich slechts één keer op het ’pensioenontslag’ van artikel 7:669 lid 4 BW kan beroepen. De kantonrechter volgt werknemer hier niet in.

Naar het oordeel van de kantonrechter blijkt dat ook niet uit de wettekst noch uit de parlementaire geschiedenis. Artikel 7:669 lid 4 BW dient, in samenhang met de wettekst, aldus te worden uitgelegd dat het een werkgever slechts eenmaal vrijstaat de arbeidsovereenkomst middels opzegging te beëindigen wegens het bereiken of hebben bereikt van de pensioengerechtigde leeftijd en zonder dat voor die opzegging instemming van de werknemer of ontbinding door de kantonrechter is vereist.

Pensioen

De mogelijkheid om van dit recht gebruik te maken vervalt echter niet eerder, dan op het moment dat de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk wegens het bereiken of hebben bereikt van de pensioengerechtigde leeftijd is beëindigd of indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan nadat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd al heeft bereikt.

Ook aan de (voorwaardelijke) (tweede) opzegging komt wel rechtskracht toe, aldus de kantonrechter, omdat de eerste opzegging niet tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst heeft geleid (waartegen overigens nog een hoger beroep loopt, wat de kwestie in die zin natuurlijk complex maakt). Daarom is de kantonrechter van mening dat de werkgever nog steeds het recht heeft om de arbeidsovereenkomst onder artikel 7:669 lid 4 BW op te zeggen.

Gepasseerd

De arbeidsovereenkomst was aangegaan vóór de pensioengerechtigde leeftijd en de werknemer was ten tijde van de tweede opzegging de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd. De arbeidsovereenkomst kon dan ook op grond van 7:669 lid 4 BW juncto 7:671 lid 1 sub g BW worden opgezegd.

De werknemer had ook nog verzocht om toekenning van een transitievergoeding, een beëindigingsvergoeding, een billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding, maar die vorderingen werden gezien het oordeel van de kantonrechter afgewezen.

Recht

Conclusie is dan ook, dat de mogelijkheid om gebruik te maken van het recht tot ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, pas vervalt op het moment dat de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk wegens het bereiken of hebben bereikt van de pensioengerechtigde leeftijd is beëindigd. Of indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan nadat de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd al had bereikt.

Informatie

 • De gewone werknemer, Civieljuridische Aspecten, Pensioen Algemeen
 • Zondag 10 september 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie