Met pen bijgeschreven tekst afstandsovereenkomst pensioen overtreft niet de instemming van de werkgever

Wat was er aan de hand?


(Voormalig) werknemer is op 1 september 2010 in dienst gekomen bij Mindtime Backup B.V. (hierna: Mindtime) te Deventer. Op 31 maart 2011 heeft de werknemer een verklaring genaamd ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’ ondertekend. Daarin is onder meer het volgende bepaald:

 

 • (….) De werknemer verklaart niet mee te doen aan de pensioenregeling van de werkgever (……).
 • Mocht de werknemer in de toekomst alsnog willen deelnemen aan de pensioenregeling, dan is dit alleen mogelijk als de werkgever daarmee instemt(….).

 

Bij brief van 28 april 2017 heeft de werknemer het dienstverband opgezegd tegen 1 juni 2017.

 

Rechtsvordering
De werknemer stelt dat Mindtime ten onrechte ten behoeve van hem geen pensioenpremie heeft afgedragen danwel aan hem een bedrag ter beschikking heeft gesteld voor een eigen pensioenregeling in Duitsland. Mindtime concludeert samengevat tot afwijzing van de vordering.

 

Oordeel Rechtbank Overijssel
Werknemer meent aanspraak te maken op een bedrag van € 18.474,76 bruto in het kader van hem toekomende pensioenvoorziening. Rechtbank Overijssel geeft in haar uitspraak aan dat de werknemer voorbij gaat aan de ‘Afstandsovereenkomst Pensioen’. Werknemer stelt bij de comparitie dat hij bij zijn handtekening op de overeenkomst met pen heeft opgeschreven “momenteel niet, later tot 1 januari 2012 nieuw bespreken”.

 

Volgens werknemer betekent dat zijn afstandsverklaring slechts tot 1 januari 2012 geldig was. De kantonrechter kan werknemer in deze redenering niet volgen. In de afstandsovereenkomst is immers uitdrukkelijk bepaald dat deelname aan de pensioenregeling in de toekomst alleen mogelijk is met instemming van de werkgever. Er bestaat dus geen grond voor de toekenning van de pensioenbijdrage, zodat dit deel van de vordering wordt afgewezen.

 

Conclusie
Ook bij het ondertekenen van een afstandsovereenkomst pensioen is nauwlettendheid geboden. De inhoud van de afstandsovereenkomst wordt niet gewijzigd, c.q. de geldigheidsduur van een afstandsovereenkomst wordt niet beperkt indien een werknemer tijdens het ondertekenen van voornoemde overeenkomst er iets met pen bijschrijft. Dit kan uiteraard wel afhankelijk zijn van de inhoud van deze toevoeging.

Informatie

 • Uit dienst/Ontslag, Pensioen Civiel, Einde dienstverband, Pensioen Algemeen
 • Woensdag 19 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie