(Middellijk) dga’s zijn geen werknemers en dus geen premies werknemersverzekeringen verschuldigd

X en Y houden, via persoonlijke bv’s, de aandelen in BV. Met ingang van 11 september 2008 is Z via zijn bv de derde aandeelhouder. Vanaf dat moment is de aandelenverhouding 40% X bv, 40% Y bv en 20% Z bv. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen loonheffing op aan BV omdat hij X en Y acht werknemers te zijn van BV. Het Hof beantwoordt eerst de vraag of X en Y werknemer zijn van BV. Het Hof oordeelt dat de inspecteur er niet in is geslaagd te bewijzen dat er sprake is van een dienstbetrekking tussen X en Y en BV. Aangezien zij geen werknemers zijn, wordt volgens het Hof niet toegekomen aan toepassing van de Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, en de vraag of X en Y dga’s’ zijn die al dan niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. In het geval er sprake is van een privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen BV enerzijds en X en Y anderzijds, acht het Hof alles afwegende dat op grond van de regeling BV niet premieplichtig is omdat X en Y vallen onder de vrijstelling voor dga's die in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap een gelijk aantal stemmen kunnen uitbrengen. Het Hof acht daartoe van belang dat volgens een grammaticale uitleg van de regeling BV niet premieplichtig is en een teleologische interpretatie niet zonder meer tot de conclusie leidt dat BV verplicht is premies werknemersverzekeringen in te houden. (Gerechtshof Amsterdam 1 maart 2016, nrs. 14/00883 en 16/00094)

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Maandag 11 april 2016

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas