Middelloon en het opbouwpercentage uitgelegd

Het opbouwpercentage in uw pensioenregeling bepaalt hoeveel pensioen u kunt opbouwen. Het opbouwpercentage is de jaarlijkse opbouw, uitgedrukt als percentage van uw salaris (minus de AOW franchise). In dit artikel een toelichting én wat zegt dit percentage over de kwaliteit van uw pensioenregeling?

Hoe werkt het

Stel, u bouwt jaarlijks 2% op. Dan bouwt u in 35 jaar 70% pensioen op.

Bij middelloon wordt uitgegaan van het gemiddeld verdiende salaris over al die jaren, dus dan heeft u 70% van het gemiddeld verdiende salaris. Omdat salarissen in de loop van de tijd stijgen, zal dit in dit voorbeeld dus altijd lager zijn dan 70% van het laatst verdiende salaris.

Maximering

Het opbouwpercentage in een middelloonregeling is maximaal 2,25% per dienstjaar. Dit percentage mag lager zijn. Hoger is niet toegestaan.

Middelloon resulteert bij eenzelfde opbouwpercentage meestal in minder pensioen dan eindloon. Dit is ook de reden geweest dat de wetgever voor middelloon een hoger opbouwpercentage toestaat dan voor eindloon.

Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 26 020, nr. 3 pagina 21
Kenmerkend voor het middelloonstelsel is dat pensioenopbouw plaatsvindt over het per dienstjaar genoten loon zodat het pensioenresultaat gebaseerd is op een gemiddeld loon. Bij een gelijk opbouwpercentage zal het pensioenresultaat daardoor lager uitkomen dan in een eindloonregeling. Indien men het pensioenresultaat toch overeen wil laten komen met het pensioenresultaat dat in een eindloonregeling zou zijn bereikt, kan een maximaal opbouwpercentage van een ouderdomspensioen van 2% zoals dat bij eindloonregelingen is toegestaan, te laag zijn. In het algemeen zal een jaarlijkse opbouw met 2,25% tot een pensioen leiden dat vergelijkbaar is met een pensioen op basis van 2%-eindloon.

Waar moet u op letten?

Waar moet u op letten bij de beoordeling van uw middelloonregeling?

 • Hoe hoog is het opbouwpercentage per dienstjaar?
 • Hoeveel dienstjaren heeft u (gemaakt) waar u pensioen over opbouwt?

Dit tezamen bepaalt immers hoe hoog het percentage wordt dat u van uw gemiddelde salaris opbouwt. Stel u bouwt 2,25% op en u maakt/kunt maken 40 dienstjaren. Dan is uw uiteindelijke pensioen 90% van uw gemiddeld verdiende salaris. Alleen de vraag is, is dat percentage waar u op uit kunt komen genoeg. Wat zegt dat percentage?

Het is daarom goed om stil te staan bij uw salarisverloop.

 • Heeft u aan het begin van uw carrière een snelle stijging van salaris doorgemaakt en daarna een redelijke vlakke ontwikkeling? Dan zal uw gemiddelde salaris niet heel veel afwijken van uw laatstverdiende salaris. Stel u heeft 70 tot 80% van uw gemiddeld verdiende salaris opgebouwd. Dat zou dan een prima pensioen kunnen zijn.
 • Heeft u aan het begin van uw carrière een vlakke ontwikkeling doorgemaakt en aan het eind een snelle en forse stijging? Dan zal uw gemiddelde salaris fors achterblijven bij uw laatst verdiende salaris. Stel u heeft 70 tot 80% van uw gemiddeld verdiende salaris opgebouwd, dan zou dat wel eens fors te weinig kunnen zijn.

Vervroegde pensionering

Bij de bepaling van het maximale percentage is uitgegaan van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het is mogelijk om eerder met pensioen te gaan, het is alleen dan niet toegestaan om dan 2,25% per dienstjaar op te bouwen. De Belastingdienst heeft percentages gepubliceerd die dienen te worden gehanteerd indien een vervroegde pensioenleeftijd wordt toegezegd. In een aantal pensioenregelingen komt dit voor.

Pensioenleeftijd en maximaal percentage
65    2,25%
64    2,08%
63    1,93%
62    1,79%
61    1,67%
60    1,55%

Informatie

 • Pensioen Algemeen
 • Woensdag 16 maart 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
 • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
 • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
 • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
 • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
 • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
 • Stel je vraag aan onze experts
 • 100% online, geen reistijden en verloren uren
 • 21 dagen op proef en beslis daarna pas