Middelloon uitgelegd

Een middelloonregeling is een pensioenregeling waarbij de hoogte van het pensioen is gebaseerd op het gemiddeld verdiende salaris en de diensttijd van de werknemer. Elk jaar wordt een stukje pensioen opgebouwd, dat afhankelijk is van het salaris in dat jaar. Als het salaris in een later jaar zal veranderen, veranderd het opgebouwde pensioen daardoor niet. Het uiteindelijke pensioen is een optelsom van al die stukjes opbouw. En daarmee dus een afspiegeling van het gemiddeld verdiende salaris.

Opbouw

Per dienstjaar mag maximaal 2,25% van het salaris aan pensioen worden opgebouwd. Net als bij eindloon vangt de opbouw aan op 21-jarige leeftijd of latere indiensttreding en is de pensioenopbouw gericht op 65 jaar, zodat een werknemer in 44 jaar het middelloon pensioen opbouwt.

Ambitie

In Nederland streven we meestal naar een pensioen van ongeveer 70% van het laatstverdiende salaris. Of dat bij een middelloonregeling haalbaar is, hangt af van het opbouwpercentage en het individuele salarisverloop. Immers, bij een stijging van het salaris kort voor de pensioendatum, is de kans groot dat het pensioen geen afspiegeling meer is van het laatstverdiende salaris. Omdat bij een middelloonregeling het reeds opgebouwde pensioen niet wordt verhoogd, is het noodzakelijk om met een hoger opbouwpercentage te werken dan bij eindloon, wil men op een vergelijkbaar eindresultaat uitkomen.

Indexatie

Veel middelloonregeling kennen wel een vorm van voorindexatie. De reeds opgebouwde pensioenen worden dan jaarlijks aangepast aan een index. Bijvoorbeeld de loon- of prijsindex. Hiermee houdt het opgebouwde pensioen zijn waarde.

Salaris

Voor een middelloonregeling geldt dat alle loonbestanddelen, met uitzondering van de auto van de zaak, meetellen voor de berekening van het pensioen. Aanvullende bepalingen zoals bij eindloon, zijn bij middelloon niet van toepassing. Uiteraard dient in overleg tussen werkgevers en werknemer vast worden gesteld welke elementen wel en niet meetellen voor de uiteindelijke berekening van het pensioen. Ook bij een middelloonregeling dient rekening te worden gehouden met de AOW. Pensioen is immers een aanvulling op de AOW. Er wordt gerekend met een AOW-franchise, een drempelbedrag. Het AOW bedrag waar ten minste rekening mee dient te worden houden is de zelfstandige AOW uitkering.

Kostenbeheersing

Bij een middelloonregeling wordt in beginsel alleen het nog op te bouwen pensioen aangepast aan salarisstijgingen. Het reeds opgebouwde pensioen wordt niet aangepast, tenzij er afspraken zijn gemaakt over indexatie van opgebouwde rechten. Deze indexatie kan onvoorwaardelijk worden toegezegd, maar in veel pensioenregelingen is sprake van een voorwaardelijke indexatie. Deze indexatie is dan gekoppeld aan een bepaald budget, meestal de winstdeling die met de uitvoerder is afgesproken. Op deze manier is een middelloonregeling goed beheersbaar en budgetteerbaar voor de werkgever.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Woensdag 26 januari 2011

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas