Miljoenennota/belastingplan 2018 zoals verwacht!

De miljoenennota en het belastingplan 2018 hebben weinig tot geen nieuws gebracht. Een aantal zaken op een rij.

-het Kabinet wil zich niet met de indexatie van de pensioenuitkeringen door pensioenfondsen bemoeien. Als ze dat doen dan raakt het of gepensioneerden of werkenden. Het is binnen het FTK de rol van het pensioenfonds om keuzes te maken. Onlangs heeft 50+ een wetsvoorstel ingediend om de rekenrente (tijdelijk) naar 2% te verhogen zodat er toch weer geindexeerd kan worden en/of niet gekort. De vraag is of hier voldoende draagvlak voor is.

-het Kabinet gaat meer aandacht besteden aan de gevolgen van de noodzaak van financiele zelfredzaamheid, o.a. middels en vanuit gedragswetenschappen. Ze lijkt hiermee wellicht  voor te sorteren of meer keuzemogelijkheden bij pensioen.

-de stijging van de AOW-uitkeringen valt mee. Dat komt onder andere als gevolg van de stijging van de AOW-leeftijd, maar ook  omdat per 2015 de toeslag voor de jongere partner is vervallen voor nieuwe instromers in de AOW. Tevens is de - inkomensafhankelijke - bijdrage strenger geworden. We blijft de koopkracht voor gepensioneerden op peil, behoudens individuele gevolgen van toeslagen, zorgkosten en dergelijke.

-in het Belastingplan 2018 wordt alleen de codificatie van het verval van de tijdsklemmen per begin 2017 vastgelegd. Er hoeft niet meer 15 of 20 jaar premie betaald te zijn of te worden om in aanmerking te komen voor de vrijstellingen in de IB.

Al met al een Prinsjesdag die vanuit pensioen alleen herinnerd zal worden omdat er niets nieuws in staat. Het nieuwe Kabinet zal dus aan de slag moeten met het nieuwe pensioenstelsel. Dat zullen we in 2018 dan wel lezen!

Informatie

 • Algemeen, Fiscale Aspecten
 • Dinsdag 19 september 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie