Mini jobs in Duitsland en Nederlands sociaal zekerheidsstelsel

Op een Nederlandse inwoner die in Duitsland werkt, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Maar als de Duitse dienstbetrekking een ‘mini-job’ is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in Nederland niet verzekerd is? De Hoge Raad heeft deze vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ). In deze zaken betreft het inwoners van de grensstreek in Nederland die in Duitsland een mini job hebben. Zij werken minder dan een bepaald aantal uren per week en verdienen een relatief laag bedrag per maand. In één zaak gaat het om personen die als gevolg van deze werkzaamheden in het verleden minder AOW hebben opgebouwd. In een andere zaak gaat het om iemand die door deze werkzaamheden geen kinderbijslag ontvangt.  

Welk sociaal zekerheidsstelsel van toepassing is, wordt binnen de EU bepaald door EU Vo. 883/2004. Er kan maar één sociaal zekerheidsstelsel van toepassing zijn. Iemand die in Nederland woont en uitsluitend in Duitsland werkt, zoals in deze zaken, valt onder het Duitse sociale zekerheidsstelsel. De Duitse wetgeving biedt voor iemand met een mini job echter maar een hele beperkte verzekering (alleen arbeidsongevallen). 

In juni 2013 stelde de CRvB in deze zaken ook al prejudiciële vragen aan het HvJ. De CRvB oordeelde vervolgens dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betrokkenen over de Duitse periode niet mocht korten op de AOW en kinderbijslag moest toekennen. De SVB ging tegen deze uitspraak in cassatie. Advocaat-generaal Wattel adviseerde de Hoge Raad in zijn conclusie aanvullende (prejudiciële) vragen te stellen aan het HvJ. In zijn uitspraak van 2 februari 2018 vraagt de Hoge Raad aan het HvJ o.a. of de werknemer die in de werkstaat op grond van de EU verordening is onderworpen aan die sociale zekerheidswetgeving maar vanwege de beperkte omvang van de werkzaamheden als gevolg van die wetgeving niet behoort tot de kring van verzekerden, met uitzondering van de verzekering tegen arbeidsongevallen, toch in de woonstaat verzekerd kan zijn. De Hoge Raad houdt de zaken aan totdat het HvJ uitspraak heeft gedaan (HR 2 februari 2018, nrs. 16/03746 en 16/03747).

Informatie

 • Internationaal, Sociale zekerheid
 • Dinsdag 13 maart 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie