’Minister van pensioen is hard nodig’

We staan aan de vooravond van een grootse transitie van het pensioenstelsel. De belangen zijn dan ook enorm. We hebben een giga-pensioenvermogen ‘te beheren en te besturen’. De vaak – soms terechte – tegengestelde belangen tussen de betrokken partijen zijn groot.

Gepensioneerden en actieven. Werkgevers en werknemers. Jongeren en ouderen. En zeker ook de (arbeids)positie van ZZP-ers en flexwerkers zijn van evident groot belang. We hebben het over zo’n € 1.500 miljard vermogen. Verdeeld over door ‘sociale partners’ bestuurde pensioenfondsen en commerciële aanbieders. Met ook bij hen weer tegenstrijdige belangen.

Met de echte vergrijzing nog op komst is het ‘pensioendomein’ nu te versnipperd. Financiën gaat over de fiscaliteit. Sociale Zaken over de veiligstelling vanuit de Pensioenwet, dus ook het toezicht. Daarnaast speelt ook Justitie een grote rol vanuit de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding. Zelfs Economische Zaken speelt een belangrijke rol in de discussie over de verplichtstelling en de houdbaarheid daarvan. Zeker als er steeds meer solidaire kenmerken ‘uit het systeem’ worden c.q. moeten gehaald.

In Noorwegen heeft men een heel groot staatspensioenfonds, van inmiddels meer dan €1.000 miljard, waar alle energiebaten inkomen en die dus een kapitaalgedekte staatspensioen kennen voor alle Noren. Maar ook in België, met ter vergelijk ‘maar’ een pensioenvermogen van zo’n € 60 miljard, heeft men al jaren een aparte minister van pensioen.

De relatie met de arbeidsmarkt, en daarbinnen vooral ook ZZP-ers, flexwerkers, is ook van het grootste belang. Nu we steeds ouder worden, de vergrijzing - en ontgroening – toeslaat, wordt langer doorwerken en dus employability en pensioen een belangrijk agendapunt. Kortom, een aparte minister/staatssecretaris is nú hard nodig.

Een bewindsman die ervaren is, kennis van alle facetten van pensioen heeft en de ‘techniek’ (en wetenschap) kan koppelen aan doortastend optreden en pragmatische oplossingen kan bewerkstelligen. Die dus ‘boven’ de ook betrokken ministeries staat.

Pensioen, van AOW tot werkgeverspensioen, tot privé (bancaire) lijfrentevoorzieningen, raakt alle Nederlanders. En van kenniswerkers, migranten die pas op latere leeftijd naar Nederland komen tot jongeren die ‘lang(er)’ moeten doorwerken en zekerheden moeten loslaten. Als de tijd er ooit rijp voor is, dan is het nu.

 

Informatie

 • Algemeen, Toekomstvoorzieningen
 • Zaterdag 7 oktober 2017

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie