Ministerie van Financiën: Het lenen door de DGA van de eigen bv wordt ontmoedigd

In de aanbiedingsbrief ‘Pakket Belastingplan 2019’ heeft het kabinet aangekondigd dat er een specifieke maatregel komt die het lenen door de DGA van de eigen bv gaat ontmoedigen. Bij de uitwerking van deze maatregel gaat het kabinet uit van de volgende contouren:

 

 • Als de totale som van de schulden van de DGA aan zijn bv meer dan €500.000,-- bedraagt, wordt dat meerdere als inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking genomen;
 • De maatregel treedt op 1 januari 2022 in werking;
 • Voor bestaande eigenwoningschulden aan de eigen bv wordt een overgangsmaatregel getroffen.

Door de maatregel nu al aan te kondigen en pas per 1 januari 2022 in werking te laten treden geeft het kabinet de DGA 3 jaar de tijd om de schuldenpositie bij de eigen bv terug te brengen voordat hij over de leningen aanmerkelijkbelangheffing moeten betalen. Bovendien heeft de DGA dan in 2019 nog de mogelijkheid om tegen het huidige tarief van 25% een dividenduitkering te doen die vervolgens kan worden gebruikt voor de aflossing van de schuld aan de bv.

Het kabinet wil het wetsvoorstel waarin deze maatregel is opgenomen in het voorjaar van 2019 bij de Tweede Kamer indienen.

Informatie

 • Fiscaal: Wet IB
 • Woensdag 26 september 2018

KennisHub

KennisHub Pensioen- &
Life Event Advisering

 • Inspirerende Masterclasses
 • Praktijkgerichte Workshops
 • PE Artikelen & Casuistiek
 • Artikelen & Blogs
 • Stel je vraag
 • PE-geaccrediteerd
 • Mix & Match
 • Jaarlijks PE-certificaat
 • 21 dagen op proef

€ 35 p/m

Volgende licenties: 20% korting Meer Informatie

Eerst aankijken? Word Free Member

 • Wekelijkse nieuwsbrief
 • Artikelen & Blogs
 • 5+ gratis vaktechniek artikelen p/m
 • Schrijf je in voor Masterclasses & Workshops
 • Toegang tot FinSourceOne

Gratis

Volgende Free Members: 100% korting Meer Informatie