Ministerie van Financiën: Wetsvoorstel UBO-register ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren is ingediend bij de Tweede Kamer. De beoogde inwerkingtreding is 1 januari 2020.

 

Invoering van het UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Hiertoe is het van belang dat duidelijk is wie de ‘uiteindelijk belanghebbende’ (natuurlijke persoon) - de UBO - van een onderneming is.

De uitwerking van het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ bestaat uit een definitie en een opsomming van wat hieronder ten minste moet worden verstaan. Dit betreft nadrukkelijk geen limitatieve opsomming van criteria, maar een omschrijving van de gevallen waarin in ieder geval hiervan sprake is. 

 

Het wetsvoorstel neemt als uitgangspunt dat de entiteiten die in het UBO-register moeten worden ingeschreven dezelfde entiteiten zijn die nu in het handelsregister worden ingeschreven.

Volgens het wetvoorstel komt er ook een UBO-register voor trusts. Open fondsen voor gemene rekening moeten hun UBO's in dat register opnemen.

Het UBO-register wordt onderdeel van het handelsregister en valt daarmee onder beheer van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer zijn waarborgen opgesteld.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Woensdag 10 april 2019

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas