Moet kind, dat in woning van overleden moeder blijft wonen, een vergoeding betalen?

Twee broers erven de woning van hun overleden moeder. Een van de broers woonde met zijn moeder in deze woning. Hij woont hier nog steeds. Rechtbank Rotterdam oordeelt of deze broer een vergoeding voor het gebruik van de woning moet betalen.

Twee broers zijn enig erfgenamen van hun overleden moeder. Tot haar nalatenschap hoort onder andere haar woning. Een van de broers woonde bij haar in. Deze broer (broer 1) is na het overlijden van de moeder in de woning blijven wonen. Volgens de andere broer (broer 2) moet hij hier een gebruiksvergoeding voor betalen.

De broers zijn als enig erfgenaam van hun moeder deelgenoten van de in de nalatenschap van hun moeder vallende woning. Een overeenkomst als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 BW over ‘het genot, het gebruik en het beheer’ ontbreekt echter. Broer 2 vraagt de kantonrechter daarom op grond van artikel 3:168 lid 2 BW een regeling over het genot, het gebruik en het beheer van de woning te treffen. De rechter moet bij het vaststellen van een dergelijke regeling naar billijkheid rekening houden met de belangen van partijen en met het algemeen belang.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat een regeling, in de zin dat broer 1 aan broer 2 een vergoeding moet betalen voor het gebruik van de woning, billijk is. Het is immers niet te verdedigen dat broer 1 (nog steeds) ‘gratis’ in de woning woont. De vraag is alleen hoe hoog deze vergoeding moet zijn.

Er zijn verschillende methoden om een gebruiksvergoeding te berekenen. In deze zaak kiest de rechtbank voor een berekening op basis van de overwaarde van de woning. Die methode sluit volgens de rechtbank het meest aan bij wat de broers nu eigenlijk aan bezit hebben wat het huis betreft. De woning is getaxeerd op € 452.000. De hypotheekschuld bedraagt € 234.000. De overwaarde is dan € 218.000. De helft hiervan is € 109.000. De rechtbank berekent de vergoeding vervolgens op basis van een rendement van 2,5%. De rechtbank verwijst voor dit percentage naar de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 11 juli 2017 en naar de uitspraak van Hof Den Bosch van 25 januari 2018. De gebruiksvergoeding bedraagt dan € 2.725 per jaar, ofwel
€ 227,08 per maand.

De rechtbank ziet geen aanleiding om de helft van de kosten van de woning op de gebruiksvergoeding in mindering te brengen. De eigenaarslasten van de woning moeten door de nalatenschap gedragen worden. Als de woning op een dag aan broer 1 (of aan een derde) wordt verkocht kan gepraat worden over verrekening van de eigenaarslasten die broer 1 heeft betaald. Daarvoor is het volgens de rechtbank nu nog te vroeg.

De rechtbank ziet evenmin aanleiding om een beheersvergoeding op de gebruiksvergoeding in mindering te brengen. Het is de keuze van broer 1 geweest om in de woning te blijven wonen. Dit is ook in zijn voordeel geweest. In een relatie tussen broers is het volgens de rechtbank bovendien niet billijk om broer 2 een beheersvergoeding in rekening te brengen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de situatie bij overlijden, schrijf je dan in voor de praktische Workshop - Overlijden. In deze virtuele workshop van 90 minuten informeren wij je over de situatie bij overlijden mede aan de hand van DIA Life Event Advisering.

Wil je nog meer verdieping op het gebied van onder meer wettelijk erfrecht, testamenten en redelijke vergoeding, dan kun je ook inschrijven voor de 2 uur durende virtuele Masterclass – Vermogensoverdracht: met de warme óf koude hand?.

Permanente Educatie: al onze E-learnings, Masterclasses, Workshops en Vaardigheidstrainingen zijn geaccrediteerd voor Permanente Educatie.

Informatie

  • Recht: Overig
  • Dinsdag 20 april 2021

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas