Nabestaandenpensioen: opletten bij moratorium waardeoverdracht

Veel pensioenfondsen staan op dit moment ‘onder water’, dat wil zeggen dat ze niet aan de minimale dekkingsgraad van 105% voldoen. Op grond van de Pensioenwet mag er dan geen waardeoverdracht plaatsvinden. Zowel niet uitgaand als binnenkomend. Dit moratorium kan echter tot problemen leiden als de pensioenregeling van zowel de oude als de nieuwe werkgever een nabestaandenpensioen op risicobasis kent.

Bij een nabestaanden- of partnerpensioen op risicobasis wordt er geen waarde opgebouwd, maar wordt er door de pensioenuitvoerder alleen een kapitaal verzekerd waarmee een levenslang nabestaandenpensioen kan worden gekocht. Dit verzekerde nabestaandenpensioen wordt vaak berekend op basis van het aantal bereikbare diensttijd.

Voorbeeld

Werknemer A heeft 16 jaar gewerkt bij werkgever X.
Daar gold een middelloonregeling met een partnerpensioen op risicobasis.
A stapt over naar werkgever Y. Daar geldt een beschikbare premieregeling.
A’s pensioengrondslag is € 30.000.
Het verzekerde NP bedraagt € 30.000 * 1.225% * 24 (jaren tot pensioendatum) = € 8.820
Door de wisseling van baan wordt over 16 jaar in eerste instantie geen partnerpensioen ‘meegenomen’.
Oftewel 16 * 1.225% * € 30.000 = € 5.880. A komt dit feitelijk aan nabestaandendekking ‘tekort’.

Normaliter kan een tekort aan nabestaandenpensioen worden opgevangen door het uitruilen van ouderdomspensioen in nabestaandenpensioen. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de inkoop/toekenning van fictieve dienstjaren. En daar zit hem nu de kneep. Door het moratorium wordt er geen opgebouwde waarde aan ouderdomspensioen meer overgedragen waardoor er van uitruil geen sprake kan zijn. Daarnaast is inkoop/toekenning van fictieve dienstjaren bij gebrek aan waarde ook niet meer mogelijk.

Hoe los je dit nu op? Goed werkgeverschap brengt mijns inziens met zich mee om werknemers die een verzoek tot waardeoverdracht hebben ingediend (maar wat niet is toegekend) tegemoet te komen. Dat kan via een tijdelijke overlijdensrisicoverzekering. Die zorgt er dan voor dat als er in de periode dat er geen waarde wordt overgedragen iets met de werknemer gebeurt, het tekort aan nabestaandendekking wordt opgevangen. Zo komen de nabestaanden niet in de kou te staan Als waardeoverdracht weer mogelijk is, kan de verzekering eenvoudig worden beëindigd en kan alsnog uitruil of inkoop plaatsvinden.

Informatie

  • Pensioen Algemeen
  • Donderdag 4 juni 2009

KennisHub

KennisHub Up-to-date

Hét abonnement om je kennis en vaardigheid met focus op (o.a.) Pensioen, Collectief Pensioen, Lijfrente, Echtscheiding, Estate Planning en Life Events, up-to-date te houden én door te ontwikkelen. Praktijk gericht, fiscaal georiënteerd, boordevol actualiteiten en PE-geaccrediteerd.

€ 28

p/m (vanaf) Meer Informatie
  • Goed voor 30+ PE-punten/uren per jaar
  • Volg tot 10 actualiteiten sessies per jaar
  • Onbeperkt inspirerende Masterclasses
  • Schrijf je in voor praktijkgerichte Workshops
  • Lees PE-geaccrediteerde artikelen vanuit je luie stoel
  • Stel je vraag aan onze experts
  • 100% online, geen reistijden en verloren uren
  • 21 dagen op proef en beslis daarna pas